II.d KSO: Znalostní systémy a ontologie

Vedoucí skupiny
Jméno: Zdeněk Zdráhal
Telefon: +()
Email: zdenek.zdrahal(at)ciirc.cvut.cz

Skupina se zabývá výzkumem a implementací znalostních systémů s důrazem na tato výzkumná témata: Ontologické inženýrství (metodologie návrhu, konceptualizace, formální ontologie, integrace dat), technologie znalostních systémů, výpočetní metody znalostních systémů (sémantický web, pravidlové systémy, sémantická analýza, rozhodování v podmínkách neurčitosti, rozhodovací stromy). Zabýváme se návrhem a implementací znalostních systémů s aplikacemi v: prediktivní modelování v procesu vzdělávání (střední a vysoké školství, MOOC, e-learning, kvalifikační kurzy pro průmysl), Learning Analytics, Educational Data mining, predikce trendů dynamických procesů, doporučovací systémy, process mining.

Skupina spolupracuje s Knowledge Media institute, The Open University, UK, který je jedním z předních inovátorů v oblasti dálkového vzdělávání a výuky.


Zodpovídá: Zdeněk Zdráhal