V. IPA: Průmyslová výroba a automatizace

Vedoucí oddělení
Jméno: Michael Valášek
Telefon: +(420) 224 357 361
Email: michael.valasek(at)ciirc.cvut.cz

Seznam lidí z oddělení IPA.

Zachování konkurenceschopnosti průmyslové výroby, která je tradičně jedním z pilířů ekonomiky celého středoevropského regionu, vyžaduje zavádění flexibilních, snadno rekonfigurovatelných výrobních technologií a (často plně) automatických robotických center doplněných o aplikace sofistikovaných metod monitorování a řízení pomocí moderních informačních systémů průmyslových podniků. V souladu s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí (Průmysl 4.0) dochází k ještě intenzivnějšímu posilování úloh a zefektivnění už beztak klíčových informačních vazeb v procesech výrobně-energetické optimalizace technologických celků, například aplikací multiagentních technologií.

Oddělení průmyslové výroby a automatizace má za cíl vytvořit platformu pro integraci výsledků výzkumu a inovativních řešení dosažených jak v CIIRC tak i na fakultách ČVUT za účelem jejich rychlého transferu do konkrétních (nejen) průmyslových aplikací. Interdisciplinární výzkum bude zaměřen na: vývoj pokročilých materiálů včetně kompozitů a povrchových úprav (např. pomocí nanovrstev) pro aplikace ve strojírenství a stavebnictví; využití pokročilých výpočetních metod (včetně paralelních počítačů) pro simulaci, optimalizaci a řízení výrobních procesů, inovativních robotických systémů a optimalizovaný návrh samotných výrobků; návrh hybridních výrobních technologií se zvýšenou přesností (víceosé přesné obrábění), využití tzv. rapid technologií (navařování, rapid lití); návrh původních metod a postupů v měření mechanických a tvarových veličin, například s využitím laserových technologií, či inferenčních senzorů.

Oddělení IPA se dělí do pěti skupin:

  1. DCM Návrh a řízení strojů a výrobků (vede Tomáš Vyhlídal);
  2. ADM Pokročilé materiály (vede Alena Kohoutková);
  3. EFP Efektivní výroba (vede Jan Smolík);
  4. SOM Simulace, optimalizace a měření (vede Michael Valášek);

Zodpovídá: Michael Valášek