V.a DCM: Návrh a řízení strojů a výrobků

Vedoucí skupiny
Jméno: Tomáš Vyhlídal
Telefon: +(420) 224 352 877
Email: tomas.vyhlidal(at)fs.cvut.cz

Výzkumná skupina se zaměřuje na aplikaci moderních výpočetních metod, konstrukčních postupů a netradičních algoritmů při návrhu, výrobě a řízení strojírenských a mechatronických aplikací, procesů a produktů. Motivací pro daný výzkum komplexního charakteru je zvyšující se tlak na dosažení spolehlivých, efektivních a kompaktních komerčně úspěšných řešení v současně rychle se měnící situaci v dostupnosti a v cenách energie, strategických materiálů a zostřujícím se konkurenčním boji na globalizovaných trzích. V rámci výzkumných aktivit jak základního, tak i aplikačního charakteru jsou aktuálně řešena následující témata:

  • Návrh algoritmů řízení systémů s rozloženými parametry a systémů s dopravním zpožděním. Aplikace výsledků například v oblastech řízení transportních systémů, řízení kvality prostředí budov, systémech tlumení vibrací flexibilních systémů.
  • Algoritmy pro optimalizované monitorování a řízení procesů hutního a ocelárenského průmyslu (pecní technologie, procesy válcování) – řešeno v rámci Centra kompetence – Centrum aplikované kybernetiky 3.
  • Návrh nových konceptů (kooperujících) robotů pro aplikace v obrábění, jaderné energetice, chirurgii, v biotechnologických provozech. Výzkum zahrnuje návrh nových typů flexibilních konstrukcí, přesných pohonů a převodů, rychlých a robustních algoritmů řízení.

V dlouhodobém horizontu se skupina též zaměří na výzkum v oblastech:

  • Speciální elektrické pohony a jejich řízení
  • Lehké konstrukce, zvláště lehké stavby karosérií automobilů
  • Budoucí obráběcí stroje, stroje pro rapid prototyping, ecodesign výrobních strojů
  • Aplikace kompozitů ve stavbě výrobních strojů a automatizační techniky

Řešení těchto problémů, jejichž komplexnost přesahuje možnosti jednoho vědeckého týmu, probíhá a bude probíhat jak na platformě CIIRC, tak i v úzké spolupráci s předními pracovišti Fakulty strojní ČVUT a s vazbou na přední výzkumné instituce v rámci EU (např. KU Leuven, Fraunhoferův institut, CNRS) a USA (např. Northeastern University, Boston, University of Connecticut, Georgia Tech).


Zodpovídá: Tomáš Vyhlídal