VIII. PLAT: Platformy

Vedoucí odd. platforem
Jméno: Vladimír Kučera
Telefon: +(420) 224 354 102
Email: vladimir.kucera(at)ciirc.cvut.cz

Oddělení vědeckého řízení platforem (PLAT) podporuje a koordinuje výzkum mezi různými odděleními nebo skupinami uvnitř CIIRC, mezi CIIRC a dalšími součástmi ČVUT v Praze a také mezi CIIRC a externími pracovišti.

Prof. Vladimír Kučera byl požádán o vedení tohoto oddělení, protože je světově uznávaný vědec v oblasti automatického řízení a zároveň má bohaté zkušenosti s vedením ústavu AV ČR (ředitel), vysokoškolského ústavu ČVUT (ředitel) a fakulty ČVUT (děkan).


Zodpovídá: Vladimír Kučera