VIII.a CAK: Center for applied cybernetics

Manažer centra
Jméno: Vladimír Kučera
Telefon: +(420) 224 354 102
Email: vladimir.kucera(at)ciirc.cvut.cz

CAK je jedním z center kompetence podporovaných Technologickou agenturou ČR (TE01020197, 2012–2019). Program center kompetence koncentruje špičkové výzkumné a vývojové kapacity veřejného a soukromého sektoru za účelem dlouhodobé spolupráce s perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.

CAK je centrem národního významu a sdružuje 17 partnerů, mezi nimi 4 veřejné univerzity, 2 velké podniky, 3 střední a 8 malých firem. Výzkumné a vývojové cíle se soustřeďují na

  • Modelování a řízení výroby, distribuce a konverze elektrické energie;
  • Inteligentní interakci člověk-stroj;
  • Strojové vnímání a analýza obrazů v průmyslových aplikacích;
  • Optimalizační nástroje pro průmyslovou informatiku.

V rámci CIIRC představuje CAK velkou platformu napříč odděleními CYPHY, INTSYS, IIG, RMP, and IPA.

Webové stránky projektu s detailnějšími informacemi: www.c-a-k.cz


Zodpovídá: V. Kučera