VIII.c CSP: Centrum výpočetní inteligence a zpracování signálů

Vedoucí skupiny
Jméno: Aleš Procházka
Telefon: +(420) 220 444 198
Email: ales.prochazka(at)ciirc.cvut.cz

Centrum CSP se zaměřuje na metodologii a aplikace obecných metod číslicového zpracování signálů a obrazů v biomedicínských a inženýrských aplikacích. Cílem je přitom propojení odborníků s mezioborovým přístupem k analýze vícekanálových a vícerozměrných dat je orientován k využití podobných matematických metod v rozdílných aplikačních oblastech.  Teoretické oblasti mezioborové platformy zahrnují funkcionální transformace pro analýzu dat, wavelet transformace a koherenční metody, číslicovou filtraci pro potlačování nežádoucích komponent signálu, segmentační a klasifikační metody, registraci obrazů, metody výpočetní inteligence a geometrické metody pro třírozměrné modelování. Aplikace jsou soustředěny na (i) analýzu mozkových aktivit a zpracování EEG signálů, (ii) polysomnografii a analýzu dýchání, (iii) klasifikaci svalových potenciálů, (iv) prostorové modelování při analýze pohybu a chůze, (v) segmentaci a číslicové modelování v ortodoncii, (vi) zpracování GPS dat a analýzu sportovních aktivit, (vii) obecné metody výpočetní inteligence. Úzká spolupráce s dalšími výzkumnými institucemi, vědeckými společnostmi a prestižními universitami ve světě umožňuje detailní koordinaci výzkumných aktivit, PhD projektů a organizaci společných seminářů. Mezioborový přístup k těmto tématům předpokládá rovněž úzkou spoluprací se specializovanými výzkumnými centry včetně Neurologické kliniky Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Výsledky zahrnují ve většině případů statistické vyhodnocení a ověření navržených metod pro vybrané soubory dat. Obecná platforma metod číslicového zpracování signálů bude dále zahrnovat širokou mezioborovou spolupráci s aplikacemi v biomedicíně, neurologii, robotice, diagnostice, v analýze metod zahrnujících interakci člověk-stroj a při implementaci moderních asistivních technologií.ce, v analýze metod zahrnujících interakci člověk-stroj a dále při implementaci moderních asistivních technologií.


Zodpovídá: Aleš Procházka