VIII.e KIS: Znalostní podpora při využívání informačních zdrojů

Vedoucí platformy
Jméno: Sasha Skenderija
Telefon: +(420) 232 002 546
Email: sasha.skenderija(at)techlib.cz

Platforma KIS zatím nevznikla. Na pozadí probíhají přípravné aktivity. Cílem KIS je:

  • Integrace bibliografických zdrojů.
  • Zpřístupnění zdrojů různých organizací
  • Tvorba systémů znalostní podpory pro práci s bibliografickými zdroji. (bibliografické a obsahové rešerše, filtrovací nástroje a metodiky).
  • Inteligentní navigace a vyhledávání ve zdrojích (sémantické vyhledávání).
  • Metodika využití nástrojů pro patentové rešerše a právní podporu patentů a licencí.
  • Bibliometrické a scientometrické služby a systémy.
  • Vyhledávání inovačních příležitostí a osobností, grantů a sponzorů.
  • Elektronické publikování výstupů projektu.
  • Příprava oborových informačních expertů.

Zodpovídá: Sasha Skenderija