VIII.d WSP: Prototypová dílna a půjčovna přístrojů

Vedoucí platformy
Jméno: Jan Smolík
Telefon: +(420) 221 990 918
Email: jan.smolik(at)ciirc.cvut.cz

Platforma WSP je pozastavena do doby, než budou dostavěny/předány budovy CIIRC. Na pozadí probíhají přípravné aktivity.


Zodpovídá: J. Smolík