Výzkumná témata a oddělení (přehled)

Základní výzkumnou jednotkou jsou v CIIRC výzkumné skupiny dané výzkumným zájmem svých členů a osobností svého vedoucího. Výzkumné skupiny jsou sdruženy do oddělení. CIIRC si zakládá na otevřenosti indukující spolupráci vně výzkumných skupin a oddělení. Žádost CIIRC o finance ze strukturálních fondů EU z ledna 2014 definovala sedm výzkumných oddělení a dále předpokládala i tři sdílené platformy stimulující interdisciplinární výzkum a zvyšující vzájemné synergie. CIIRC počítá se vznikem dalších výzkumných skupin či jejich přeskupováním. Podobně očekáváme vznik dalších platforem pro podporu horizontální spolupráce i přes hranice CIIRC. Tento přehled slouží také jako rozcestník na jednotlivá výzkumná oddělení a skupiny.

I. Kyberneticko-fyzikální systémy (CYPHY, Michael Šebek)

I.a Systémy řízení letu a flexibilních soustav (FAS, Martin Hromčík)
I.b Řízení v mikro a nano měřítku (MNS, Zdeněk Hurák)
I.c Modelování a optimalizace přenosových soustav (MOP, Ondřej Novák)
I.d Sítě systémů (NES, Michael Šebek)
I.e Matematické modelování a simulace (MMS, vedoucí se hledá)
I.f Kosmická informatika (SPI, hledá se)

II. Inteligentní systémy (INTSYS, Vladimír Mařík)

II.a Inteligentní systémy pro průmysl a chytré distribuční sítě (ISI, Petr Kadera)
II.b Inteligentní systémy v dopravě (ITS, Pavel Hrubeš)
II.c Inteligentní systémy pro konstrukce a provádění dopravních staveb (ISC, Jan Valentin)
II.d Znalostní systémy a ontologie (KSO, Zdeněk Zdráhal)
II.e Velká data a cloud computing (BDC, Jan Šedivý)
II.f Strojové učení (MAL, Robert Babuška)
II.g Automatické uvažování a formální metody (AIF, Jiří Vyskočil)
II.h Složité systémy (COS, vedoucí se hledá)
II.i Environmentální informatika (EI, Emil Pelikán)
II.j Znalostní energetika (KPS, vedoucí se hledá)

III. Průmyslová informatika (IID, Zdeněk Hanzálek)

III.a Optimalizace (OPT, Přemysl Šůcha)
III.b Spolehlivé průmyslové systémy (DIS, Zdeněk Hanzálek)
III.c Vestavěné systémy reálného času (ERS)
III.d Softwarově náročné systémy (SIS, vedoucí se hledá)

IV. Robotika a strojové vnímání (RMP, Václav Hlaváč)

IV.a Robotické vnímání (ROP, Václav Hlaváč)
IV.b Inteligentní a mobilní robotika (IMR, Libor Přeučil)
IV.c Rozhodování za neurčitosti (DMU, vedoucí se hledá)
IV.d Aplikovaná algebra a geometrie (AAG, Tomáš Pajdla)
IV.e Robotika pro speciální prostředí (RSE, Ján Kozempel)

V. Průmyslová výroba a automatizace (IPA, Michael Valášek)

V.a Návrh a řízení strojů a výrobků (DCM, Tomáš Vyhlídal)
V.b Pokročilé materiály (ADM, Alena Kohoutková)
V.c Efektivní výroba (EFP, Jan Smolík)
V.d Simulace, optimalizace a měření (SOM, Michael Valášek)

VI. Kognitivní systémy a neurovědy (COGSYS, Lenka Lhotská)

VI.a Kognitivní neurověda (CON, Lenka Lhotská)
VI.b Kognitivní modelování (COM, Michal Vavrečka)
VI.c Analýza lidského pohybu (HMA, Václav Křemen)
VI.d Neuroinformatika normální a patologické sluchové funkce (NAP, Daniel Šuta)
VI.e Výpočetní inteligence a zpracování signálů (CSP, Aleš Procházka)

VII. Biomedicína a asistivní technologie (BEAT, Olga Štěpánková)

VII.a Reprezentace a modelování kardiologických dat (RMC, Václav Chudáček)
VII.b Chytré ICT technologie pro lékařskou diagnostiku a rehabilitaci (AAL, Daniel Novák)
VII.c Nástroje umělé inteligence pro analýzu a modelování biochemických a fyziologických dat (SBP, Olga Štěpánková)
VII.d IT řešení pro telemedicínu (ITT, Michal Huptych)
VII.e Osobní zdravotní systémy (PHS, Karel Hána)

VIII. Sdílené platformy (PLAT, Vladimír Kučera)

VIII.a Centrum aplikované kybernetiky (CAK, Vladimír Kučera)
VIII.b Centrum pro statistické modelování a analýzy (CSMA, Emil Pelikán)
VIII.c Cetnrum výpočetní inteligence a zpracování signálů (CSP, Aleš Procházka)
VIII.d Prototypová dílna a půjčovna přístrojů (WSP, Jan Smolík)
VIII.e Znalostní podpora při využívání informačních zdrojů (KIS, Sasha Skenderija, spolupráce s Národní technickou knihovnou)


Zodpovídá: V. Hlaváč