IV. RMP: Robotika a strojové vnímání

Vedoucí oddělení
Jméno: Václav Hlaváč
Telefon: +(420) 603 149 689
Email: hlavac(at)ciirc.cvut.cz

Seznam lidí z oddělení RMP

Sjednocujícím tématem v oddělení RMP jsou autonomní roboty (systémy), které jsou schopny pozorovat svůj svět, vnímat ho, rozumět podstatným objektům v něm, použít toto porozumění při přemýšlení, rozhodování a plánování akcí pro splnění určitého úkolu, většinou zadaného zvenku. Na straně vnímání se věnujeme především počítačovému vidění a taktilnímu vnímání. Studujeme mobilní roboty, týmy mobilních robotů, spolupráci mezi roboty a lidmi. Věnujeme se rozhodování, plánování a využití metod algebry/geometrie. Ve výzkumu se také zabýváme chemickými, biologickými, radiačními a jadernými (CBRN) analýzami, což otevírá cestu pro robotické a jiné aplikace, např. pro využití robotů v přípravě radiofarmak, bezpečnostní a obranné oblasti.

Oddělení RMP se dělí do pěti skupin daných následujícími tématy, která jsou použitelná i mimo robotiku:

  1. ROP Robotické vnímání (vede Václav Hlaváč);
  2. IMR Inteligentní a mobilní robotika (vede Libor Přeučil);
  3. DMU Rozhodování za nejistoty (vedoucí se hledá);
  4. AAG Aplikovaná algebra a geometrie (vede Tomáš Pajdla);
  5. RSE Roboty pro zvláštní prostředí (vede Ján Kozempel).

Oddělení RMP má k dispozici laboratorní a výpočetní zázemí v budově ČVUT CIIRC v Praze 6, Dejvicích.


Zodpovídá: Václav Hlaváč