IV.a ROP: Robotické vnímání

Vedoucí skupiny
Jméno: Václav Hlaváč
Telefon: +(420) 224 357 465
Email: hlavac(at)ciirc.cvut.cz

Skupina s názvem Robotické vnímání (ROP) se zabývá především počítačovým viděním, dále taktilním vnímáním pro robotickou manipulaci a v menší míře dalšími senzorickými modalitami. V počítačovém vidění se věnujeme segmentaci založené na grafových optimalizačních metodách, analýze videosekvencí, detekci objektů v obrazech i videu např. pro aplikace v automobilové dopravě, a to ať při pohledu na jedoucí automobily, tak i při pohledu z jedoucího automobilu. Další oblastí zájmu jsou průmyslové aplikace počítačového vidění, a to především při kontrole kvality. V robotických aplikacích nás zajímá přehled o situaci kolem autonomního mobilního robotu (projekt TRADR), dvojruká robotická manipulace s měkkými materiály jako např. kusy oblečení (projekt CloPeMa skončený v lednu 2015 a návazný výzkum v projektu CAK) a robotická kontrola kvality výlisků v plastikářském průmyslu (projekt RoMeSy).

Skupina ROP navazuje na dvacetiletou zkušenost Centra strojového vnímání, které je nyní rozkročeno mezi katedru kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT a oddělení robotiky a strojového vnímání CIIRC, tedy mezi dvěma součástmi ČVUT.


Zodpovídá: Václav Hlaváč