IV.a ROP: Robotické vnímání

Vedoucí skupiny
Jméno: Václav Hlaváč
Telefon: +(420) 224 357 465
Email: hlavac(at)ciirc.cvut.cz

Skupina Robotické vnímání (ROP) se zabývá strojovým vnímáním, především počítačovým viděním, taktilním vnímáním pro robotickou manipulaci a v menší míře z dalších senzorických modalit. V počítačovém vidění se věnujeme segmentaci založené na grafových optimalizačních metodách, analýze videosekvencí, detekci objektů v obrazech i videu např. pro aplikace v automobilové dopravě, a to ať při pohledu na jedoucí automobily, tak i při pohledu z jedoucího automobilu (projekt UP-Drive). Další oblastí zájmu jsou aplikace v kontextu konceptu Průmysl 4.0, a to především při kontrole kvality metodami počítačového vidění. V robotických aplikacích nás zajímá přehled o situaci kolem autonomního mobilního robotu (projekt TRADR), dvojruká robotická manipulace s měkkými materiály jako např. kusy oblečení (projekt CloPeMa skončený v 2015, návazný výzkum v projektech RadioRoSo a CAK).

Skupina ROP navazuje na dvacetiletou zkušenost Centra strojového vnímání, které je nyní rozkročeno mezi katedru kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT a oddělení robotiky a strojového vnímání CIIRC, tedy mezi dvěma součástmi ČVUT.


Zodpovídá: Václav Hlaváč