IVe RSE: Robotika pro speciální prostředí

Vedoucí skupiny
Jméno: Ján Kozempel
Telefon: +(420) 603 927 318
Email: jan.kozempel(at)ciirc.cvut.cz

Čím se zabýváme?

  • robotika pro speciální prostředí (v radiačním poli, či biologicko-chemické kontaminaci)
  • příprava funkčních nanomateriálů (radiační odolnost, záchyt radionuklidů, filtry, aj.)
  • automatizace a robotizace procesů pro radiofarmacii (syntéza s radioaktivními látkami)

Sample


Zodpovídá: Ján Kozempel