Stanovisko zaměstnanců k odvolání ředitele CIIRC rektorem ČVUT

0
11738
Profesor Vladimír Mařík_CIIRC ČVUT_19102017
  • Ředitel a zakladatel CIIRC ČVUT v Praze prof. Vladimír Mařík byl na jednání kolegia rektora v pondělí 4. června 2018 v 11:00 nečekaně odvolán rektorem ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem. Na konci jednání rektor přečetl svoje prohlášení, na jehož konci došlo k odvolání. Související dokumenty (email rektora řediteli CIIRC z 28. 5. ukládající zastavit vysílání časosběrného filmu „A člověk stvořil robota“ na ČT2 29. 5.; další reakce na časosběný film).
  • Zaměstnanci CIIRC ČVUT vyjádřili svůj ostrý nesouhlas s krokem rektora ČVUT také tím, že vydali Stanovisko (plný text dále). Zaměstnanci začali podepisovat Stanovisko na papíře i elektronicky 4. června 2018. (Podpisy na papíře k 8. červnu 2018 11:10; Podpisy elektronicky).

Tímto stanoviskem my pracovníci CIIRC ČVUT vyjadřujeme ostrý nesouhlas s odvoláním našeho ředitele prof. Vladimíra Maříka rektorem ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem dne 4. 6. 2018. Stejně tak nesouhlasíme s mnoha formulacemi rektorova prohlášení, kterým odvolání zdůvodňuje.

  1. CIIRC ČVUT vznikl, roste, je úspěšný, dává příklad ve spolupráci univerzity a průmyslu, českého i globálního. O tento úspěch ČVUT se v rozhodující míře zasloužil prof. Vladimír Mařík svojí nápaditostí, vytrvalostí, schopností vést, sestavit a nadchnout kvalitní tým včetně zahraničních odborníků, získat finanční prostředky a vyřešit řadu komplikovaných situací. Jeho snahu podporovali dva předchozí rektoři ČVUT a ocenilo několik vlád ČR.
  2. Rektorovo odvolání ředitele CIIRC ČVUT časově i argumentací rektorova prohlášení souvisí s emailem rektora z 28. 5. 2018, kterým ukládal pod pohrůžkou prof. Vladimírovi Maříkovi, aby zastavil vysílání dokumentu ″A Člověk stvořil robota″ v České televizi na ČT2 dne 29. 5. 2018. Je to příklad příkazu vedoucího, který není podřízeným splnitelný, protože rektorův podřízený prof. Vladimír Mařík nedisponuje žádnými právními prostředky, respektive nemůže a nesmí ovlivnit program veřejnoprávní televize. Dle našeho názoru jde o zjevný projev šikanování podřízeného nadřízeným, resp. tzv. bossing. Toto jednání zakazuje ustanovení §16 Zákoníku práce.
  3. My zaměstnanci CIIRC ČVUT vyjadřujeme řediteli jasnou podporu. Rektor ředitele CIIRC ČVUT odvolal, aniž by to jakkoliv projednal s pracovníky, Sněmem CIIRC ČVUT a dalšími orgány CIIRC ČVUT. Oprávněně se obáváme, že rektorovo rozhodnutí naruší podstatným způsobem naši tvůrčí práci na ČVUT.
  4. Žádáme Správní radu ČVUT a Akademický senát ČVUT, aby odvolání ředitele CIIRC ČVUT rektorem přezkoumali a pomohli spravedlnosti a obnovení akademických svobod na ČVUT.

K situaci, která předcházela odvolání prof. Maříka, se vyjádřil i bývalý rektor Petr Konvalinka otevřeným dopisem:

 

Previous articleReakce na časosběrný film A člověk stvořil robota
Next articleOtevřený dopis vedoucích pracovníků CIIRC ČVUT rektorovi ČVUT Vojtěchu Petráčkovi