Členové CIIRC

Členy CIIRC (záměrně neformální pojem kvůli flexibilitě) jsou:

  • zaměstnanci CIIRC,
  • spolupracovníci CIIRC,
  • hosté
  • a studenti pracující těsně lidmi uvedenými výše, např. na výzkumných projektech nebo pracující na studentských kvalifikačních pracech v CIIRC.

Členové CIIRC mají přístup do vnitřních webových stránek CIIRC. Členy CIIRC lze neformálně považovat za členy klubu (výkladový slovník Merriam-Webster vymezuje klub takto: sdružení lidí ke společnému cíli obvykle se vzájemnou podporou a pravidelnými setkáními). Společným cílem členů CIIRC je přispívat k poslání CIIRC a užívat prostředí CIIRC.

Když si myslíte, že jste členem CIIRC a nemáte přístup do vnitřních webových stránek CIIRC, prosím, obraťte se na Václava Hlaváče.

Pokud se členem CIIRC chcete stát, obraťe se na Václav Hlaváče také a sdělte, jakým způsobem chcete činnosti CIIRC přispět.