Home Týmy & laboratoře I. CYPHY: Kyberneticko-fyzikální systémy

I. CYPHY: Kyberneticko-fyzikální systémy

Výzkum nové generace systémů schopných interagovat s fyzikálním světem a rozšiřovat jeho možnosti pomocí výpočtů, komunikace a řízení je klíčovým faktorem umožňujícím budoucí technologický vývoj. Komplexní systémy a systémy systémů, které interagují navzájem i s lidmi novými způsoby, povedou k internetu věcí. Oddělení se zabývá výzkumem a tvorbou nových rámců, algoritmů, metod a nástrojů k uspokojení požadavků na vysokou spolehlivost a bezpečnost pro heterogenní spolupracující komponenty, které interagují prostřednictvím komplexního propojeného fyzikálního prostředí řízeného ve mnoha prostorových a časových měřítcích.

Vedoucí oddělení

Jméno: Michael Šebek
Telefon: +(420) 224 357 201
Email: michael.sebek(at)cvut.cz

Příležitosti a výzvy pro výzkum zahrnují návrh a vývoj nové generace letadel a kosmických dopravních prostředků, systémy mnoha vozidel, jako jsou kolony automobilů bez řidičů, formace bezpilotních letadel, adaptaci a učení ve složitých sítích, modelování výroby elektrické energie, přenosových sítí a trhu s elektřinou, mikro-a nano-manipulace včetně bezkontaktní manipulaci tvarováním silových polí, řízení pro elektrokinetiku a mikro-fluidiku, identifikaci a řízení nano-struktur a inteligentní povrchy s adaptivní topografií. Výzkum nových metod aplikované analýzy, výpočetní matematiky a optimalizace, obecných metod simulace a modelování složitých systémů, včetně vícerozměrové simulace v materiálovém inženýrství v oblastech od nano po mezo. Inteligentní algoritmy a výpočetní infrastrukturu pro automatický sběr, zpracování a interpretaci hromadných senzorických dat vzniklých dálkovým snímáním Země a dalších planet kosmickými prostředky, automatizovaným průzkumem kosmického prostoru apod. Informatické systémy fungující ve vesmíru, na kosmických lodích, mezi nimi a ve spojení s pozemními podpůrnými systémy, např. pro plánování misí, navigaci, řízení a vědecké zpracování dat a pro meziplanetární a vesmírný internet.

AKTUALITY