Workshop digitální dvojče v průmyslové praxi

0
587

Digitální kopie výrobku, strojního zařízení či celého závodu představuje jedinečný nástroj, jak lépe reagovat na zvyšující se časové a energetické nároky na výrobu, stále častější požadavky zákazníků na malosériovou produkci a na zvyšující se tlak rychlejšího uvedení nových produktů na trh.

Technologie známá jako „Digitální dvojče“ umožňuje výrobcům strojů vyladit všechny detaily a odstranit případné chyby daného zařízení ještě před jeho uvedením do provozu, a to bez rizika časové a finanční ztráty. Jeho prostřednictvím lze zajistit optimalizovaný návrh, krátkou dobu instalace a hladký provoz zařízení. I když to zní jako science-fiction, nemusí se jednat o vzdálené scénáře nebo složité projekty – již dnes mají firmy příležitost aplikovat digitální nástroje při plánování a optimalizaci výrobních procesů ke zvýšení celkové výkonnosti podniku, a to bez ohledu na svou velikost.

Sledujte celý záznam diskuse, která se konala online dne 12. listopadu.

Digitální dvojče v průmyslové praxi – program

MODERÁTOR: Aleš Vlk

14:00                   Zahájení pořadu

14:01                   Digitální dvojče posouvá produktivitu průmyslu k novým hranicím 
                             František Podzimek, Head of Digital Enterprise, Siemens
Tomáš Froněk, Deputy head of Factory Automation, Siemens

14:25                   Digitální dvojče ve výrobě převodovek ŠKODA AUTO
Martin Kulhánek, Specialista automatizace a digitalizace DQ, Výroba komponent ŠKODA AUTO, závod Vrchlabí

14:40                   Implementace technologie digitálního dvojčete v rámci                                            SmartFactory na VŠB-TU Ostrava
Jiří Koziorek, Vedoucí Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, VŠB-TU Ostrava

14:55                   Digitální dvojče v průmyslové výrobě – Optimalizace robotických linek
Aleš Pochylý, Robot Machining Group Manager, Blumenbecker Prag
Přemysl Šůcha, Vedoucí oddělení Optimalizace, Laboratoř průmyslové informatiky, Český institut informatiky robotiky a
kybernetiky ČVUT

15:15                   Podpora zavádění inovací a technologií Průmyslu 4.0 
Pavel Nejman, Ředitel korporátních center, Česká spořitelna

15:27                   Shrnutí pořadu a závěrečná diskuze

15:30                   Ukončení pořadu