Peter Staněk – Systémové dôsledky zmien prírodného prostredia

0
1911

Datum / čas
Date(s) - 10.09.
9:00 - 11:00

Místo konání
A-101

Kategorie


profesor Peter Staněk – Systémové dôsledky zmien prírodného prostredia

Anotácia:

Problémy sucha, hydrologických pomerov, biologickej diverzity, zmeny atmosférických javov, problémy vody a jej zdrojov, zmena ľadovcov a štruktúry oceánov.

Rýchlosť geologických procesov a ich väzba na zmeny prírodných podmienok.