Senior Care Fest: Asistenční roboti a nová vize seniorské politiky

0
Senior Care Fest: Asistenční roboti a nová vize seniorské politiky

Datum / čas
Date(s) - 09.11.
9:00 - 17:30

Kategorie


Zveme vás na konferenci Senior Care Fest, která představí ve čtvrtek 9.11. 2023 nejnovější přístupy a inovace ve zdravotní a sociální péči o seniory.

Vystoupí tři desítky odborníků. S profesorem Alešem Stuchlíkem, uznávaným neurovědcem a charismatickým popularizátorem vědy, se účastníci ponoří do světa mozkové plasticity a propojení mezi učením a pamětí, které se mění s věkem, a objeví inovativní přístupy k podpoře a zlepšení kognitivních funkcí ve stáří. V diskusním panelu „Stárnutí ve 21. století“ pak odborníci představí ambiciózní plány Ministerstva práce a sociálních věcí, které reflektují nejnovější trendy a potřeby v oblasti seniorské péče.

V technologických sekcích se otevře fascinující přehlídka inovací, které mají potenciál transformovat každodenní realitu v geriatrických centrech. Výzkumníci předvedou špičkové asistivní technologie a nejnovější generace robotů vybavených umělou inteligencí, navržených speciálně pro potřeby seniorů. Průkopnické aplikace virtuální reality ukážou, jak
může tato technologie revitalizovat mentální aktivity seniorů a sloužit jako nástroj pro aktivizaci seniorů, reminiscenční terapii, zlepšení prostorové orientace a paměti. VR také nabízí nové přístupy k diagnostice a terapii kognitivních a duševních poruch, přičemž balanční cvičení ve virtuálním prostoru a školení personálu pomocí VR simulací se již stávají
nepostradatelnými nástroji v moderní péči o seniory.

Iniciativa Czech VR Agency, realizovaná ve spolupráci s ČVUT CIIRC, otevírá prostor pro setkání předních expertů, výzkumných pracovníků a inovátorů v oblasti geriatrické péče. Představuje atraktivní příležitost nejen pro pracovníky geriatrických zařízení, ale i pro akademiky a studenty, kteří hledají získání a prohloubení znalostí o nejnovějších směrech ve starostlivosti o seniory. Díky spolupráci s významnými partnery – Nadací Krása pomoci, jež se zasazuje o zvyšování kvality života seniorů ve vlastním domově, a asistivní službou Dohled na dosah, která přináší inovativní řešení pro každodenní péči – se konference proměňuje v praktickou platformu pro sdílení a aplikaci pokrokových přístupů. Komunitní partner ŽIVOT90 se zasazuje o zvýšení dosahu vlivu konference, čímž Senior Care Fest nabývá na významu jako místo pro rozvoj a diskusi o budoucí péči o starší generace v České republice.

Detailní program naleznete na https://seniorcarefest.cz/. Vstupenky na akci zakoupíte ZDE.