CIIRC Assembly

CIIRC Assembly members:

  • Zdeněk Hanzálek (Chairman)
  • Václav Hlaváč
  • Vladimír Kučera
  • Mirko Navara
  • Tomáš Pajdla
  • Michael Šebek
  • Josef Urban
  • Michael Valášek
  • Tomáš Vyhlídal

CIIRC Assembly is the CIIRC self-governing academic body. The CIIRC Assembly role is specified in the Article 6 of the CIIRC Statutes.


Responsible: Zdeněk Hanzálek