CIIRC employees list

Mgr. Michal Čermák

PositionHead / Legal Section
RoomJP:A-604, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
Emailmichal.cermak (at) cvut.cz
Phone420224354238

Head lawyer at CIIRC

Teaching

Public procurement seminary - Masaryk university in Brno, Faculty of Law, 2015/2016

Education

Masaryk University in Brno, Czech Republic - master degree in Law and Law science (Mgr.)

Publications

Veřejné zakázky pro ekonomy 2015
ČERMÁK, Michal, Vilém PAŘIL a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Veřejné zakázky pro ekonomy 2015. 2015.
Veřejné zakázky pro ekonomy 2014
ČERMÁK, Michal, Vilém PAŘIL a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Veřejné zakázky pro ekonomy 2014. 2014.
Veřejné zakázky pro ekonomy 2013
ČERMÁK, Michal, Vilém PAŘIL a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Veřejné zakázky pro ekonomy 2013. 2013.
Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením
ČERMÁK, Michal. Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením, 2012. 64 s. ISBN 978-80-87181-08-9.
Jak se stát férovou školou I. Diskriminace ve školství z pohledu práva
ČERMÁK, Michal, Lucie OBROVSKÁ a Pavla ŠPONDROVÁ. Jak se stát férovou školou I. Diskriminace ve školství z pohledu práva. : Liga lidských práv, 2010.
Několik poznámek k českému antidiskriminačnímu právu
ČERMÁK, Michal a Jana KVASNICOVÁ. Několik poznámek k českému antidiskriminačnímu právu. Bulletin advokacie, Praha, Česká republika: Česká advokátní komora, 2010, roč. 2012, č. 3, s. s. 19 – 23. ISSN 1210-6348.
Mají obvinění a odsouzení právo seznámit se s vnitřními předpisy VS?
ČERMÁK, Michal. Mají obvinění a odsouzení právo seznámit se s vnitřními předpisy VS? České vězeňství, Praha: Vězeňská služba České republiky, 2009, č. 2, s. s. 24 – 25. ISSN 1213-9297.