You can join TERIBEAR Moves Prague or the Fun Day with a Bear with CTU team this year

0
1991

News about support of charity event in CZ only

ČVUT v Praze se v letošním roce rozhodlo zapojit do akce TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem. Jedná se o sportovně-charitativní akci, určenou všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Zaměstnanci i studenti univerzity mají po deset dní non-stop příležitost udělat dobrý skutek. Za každý kilometr, který uběhnou/ujdou a který zaznamená čip, věnují partneři akce 30 Kč na podporu konkrétních příběhů z 10 oblastí, kterými se zabývá Nadace Terezy Maxové dětem. Jednou z těchto oblastí je podpora vzdělání dětí z dětských domovů, kterou se ČVUT rozhodlo podpořit.

Zájemci mohou přijít kdykoliv (v jakoukoliv denní či noční dobu) od 5. září (zahájení v 17.00 hodin) do 14. září (uzavření trati v 16.00 hodin) do parku na Vítkov k Národnímu památníku. Tam nahlásí, že běží/jdou za tým Running Lion (kód je K98QNB), což je tým ČVUT v Praze, zaplatí 200 Kč (děti do 12 let 100 Kč) a obdrží čip. Případně on-line registrace probíhá na stránce: https://registrace.teribear.cz/

Čas absolvování okruhu se neměří, pouze počet absolvovaných kol a kilometrů. Čip je nepřenosný. Pro zajištění správného fungování měření počtu kol a kilometrů je NUTNÁ sportovní ŠNĚROVACÍ obuv (vhodná k umístění čipu na tkaničku).

Prvních 100 registrovaných osob v týmu ČVUT Running Lion, kteří 6. září ve 14.00 hodin dorazí na Vítkov a prokáží se platným průkazem studenta/zaměstnance ČVUT a čipem, obdrží tričko ČVUT zdarma. V tuto dobu zde bude přítomen také rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček.

Kontaktní osoba: Klára Havlíková