Abstrakt Setkání kateder 2019, zárodek

See the Czech version, please.


Responsible: Václav Hlaváč