Our software

Some CIIRC researchers/developers decided to provide their software to the community as

  • Free software. The program is provided including the source bound by the appropriate licence;
  • Software in binaries is provided for free. The source code is not offered for free.
  • Software running as a web service. The user gives the input. The program runs on our servers. The output is offered to the user. Neither binaries nor source code is provided for free;
  • Commercial software.

Poskytovaný software je doprovázen licenčním ujednáním nebo odkazem na něj. Uživatel je povinnen si příslušné ujednání přečíst. Pokud míní náš software využívat, je povinnen licenční ujednání dodržovat.