Akademické orgány

Sněm – Vědecká rada – Mezinárodní sbor poradců

Sněm CIIRC

Sněm CIIRC je samosprávným akademickým orgánem CIIRC. Role Sněmu CIIRC je dána Článkem 6 Statutu CIIRC.

Prosíme zaměstnance CIIRC, kteří se chtějí zúčastnit zasedání Sněmu CIIRC, aby předem kontaktovali Marcelu Drábkovou emailem marcela.drabkova@cvut.cz.

Členy Sněmu CIIRC jsou:

 • doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. (předseda)
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
 • prof. Dr. Ing. Robert Babuška
 • prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c.
 • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
 • Dr. Ing. Josef Šivic
 • Mgr. Josef Urban, Ph.D.
 • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
 • prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.

Vědecká rada

Vědeckou radu charakterizuje Článek 7 Statutu CIIRC ČVUT. Vědecká rada se řídí svým jednacím řádem. Vědecká rada CIIRC byla schválena Akademickým senátem ČVUT 17. 6. 2020.

Interní členové

 • prof. Dr.Ing. Vladimír Blažek, dr.h.c.
 • doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c.
 • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
 • prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
 • Dr. Ing. Josef Šivic
 • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
 • prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

Externí členové

 • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
 • Ing. Rút Bízková
 • Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
 • prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
 • prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
 • prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.
 • Ing. Ondřej Špinka, Ph.D.
 • prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
 • prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Mezinárodní sbor poradců

 • Prof. Dr. Michael Berthold, FB Informatik & Informationswissenschaft, Universität Konstanz
 • Prof. Dr. Ivan Bratko, Faculty of Computer and Information Science University of Ljubljana
 • Dr. Dimitar Filev, Executive Technical Leader, Ford Research & Innovation Center, Dearborn, Michigan, USA
 • Prof. Herman Geuvers, Institute for Computing and Information Science, Radboud University Nijmegen
 • Mr. Kenwood H. Hall, Vice-President, Architecture Advanced Technology Rockwell Automation
 • Prof. Steffen Leonhardt, Chair for Medical Information Technology, Helmholtz Institute for Biomedical Engineering, RWTH Aachen, Germany
 • Prof. Duncan McFarlane, Institute for Manufacturing, University of Cambridge, Great Britain
 • Prof. Aart Middeldorp, Institute of Computer Science, University of Innsbruck, Austria
 • Prof. Masaki Nakagawa, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan
 • Prof. Dr. Reimund Neugebauer, President, Fraunhofer-Gesellschaft, Headquarters, München, Germany
 • Mr. Ram Ramakrishnan, EVP & Chief Technology Officer, Eaton Corporation, USA
 • Dr. Petr Skobelev, Director, Smart Solutions Company, Samara, Russia
 • Prof. Dr. A Min Tjoa, Director, Institute of Software Technology and Interactive Systems, Vienna University of Technology, Wien, Austria
 • Prof. Wolfgang Wahlster, CEO & Scientific Director of the German Research Center for AI (DFKI GmbH), Saarbrücken, Germany
 • Prof. Jean Ponce, Institut National de recherche en Informatique et en Automatique, France
 • Dr. Jens Kober, Delft University of Technology, Netherlands