RICAIP - Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu

 

Kontaktní informace:
Ředitel RICAIP: Dr. Tilman Becker
Webové stránky: www.ricaip.eu
Twitter: @RICAIP_EU
Email: info@ricaip.eu
Asistentka centra: Fanny Garel
Kontakt pro média: Eva Doležalová, pr@ricaip.eu, +420-724-281-107

 

Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP (angl. zkratka pro „Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production“) je založeno na strategickém partnerství předních českých a německých výzkumných institucí:

 • CIIRC ČVUT (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky České vysoké učení technické v Praze)
 • CEITEC VUT v Brně (Středoevropský technologický institut Vysoké učení technické v Brně)
 • DFKI (Deutsches Forschungzentrum für Kunstliche Intelligenz – Německé výzkumné centrum pro umělou inteligenci)
 • ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik – Centrum pro mechatroniku a automatizační techniku)

RICAIP je nově založené mezinárodní distribuované výzkumné centrum excelence s maximálním stupněm autonomie, hostované jako nová jednotka na CIIRC ČVUT s přímou účastí všech výše uvedených partnerů.

RICAIP se zaměřuje na výzkumné oblasti související s Průmyslem 4.0 a posílí výzkum v oblasti průmyslové výroby o výsledky výzkumu v oblasti umělé inteligence (AI). Centrum propojí testbedy v Praze, Brně a Saarbrückenu se zaměřením na dva hlavní trendy budoucnosti: Modulární distribuovanou výrobu a Výrobu jako službu.

Bude tak možné např. s využitím virtuální a rozšířené reality řídit průmyslovou výrobu na dálku nebo ji rychle přizpůsobovat podle momentálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků.
Čtěte dále na webu CIIRC:

Slavnostní podpis dokumentu o udělení podpory ve výši 15 mil. EUR na vytvoření Centra excelence RICAIP. Slavnostní zahájení projektu RICAIP a symbolické založení Centra excelence.

 

Rámec pro spolupráci byl dán už v roce 2016 a zaštítěn podporou ze strany kancléřky SRN Angely Merkelové. Klíčovým se stal rok 2019, kdy Evropská komise a komplementárně k tomu i MŠMT rozhodly o podpoře na vybudování centra v celkové výši téměř 50 mil. eur (úspěch projektů v H2020 Teaming Phase 2 a OP VVV).

RICAIP má za cíl vybudovat unikátní distribuované výzkumné a experimentální pracoviště RICAIP Industrial Testbed Core, první svého druhu v Evropě, které se stane otevřenou evropskou VaV infrastrukturou pro pokročilou průmyslovou výrobu a bude sloužit pro vývoj a testování inovativních řešení pokročilé a plně integrované průmyslové výroby, neustále se optimalizující dle měnícího se prostředí.

RICAIP EU Testbed Core nadto usiluje stát se významným přispěvatelem k mezinárodním standardizačním snahám a kyberbezpečnosti v oblasti iniciativy Průmysl 4.0, usnadňujícím transfer technologií a znalostí z akademického prostředí do průmyslu prostřednictvím zavádění a vyvíjení technických řešení testovaných a ověřených v relevantním průmyslovém prostředí.

Misí centra RICAIP je mj.:

 • významně přispět k základnímu a aplikovanému výzkumu v oblasti umělé inteligence, strojového učení, informatiky a robotiky pro pokročilý průmysl;
 • vytvořit kolaborativní ekosystém, v němž akademická obec, strategická průmyslová odvětví, malé a střední podniky a vnitrostátní a regionální orgány vytvoří vysoce účinné výsledky při řešení klíčových problémů hospodářství a společnosti;
 • podporovat interdisciplinární výzkum a spolupráci s netechnickými vědeckými disciplínami za účelem řešení současných potřeb a požadavků společnosti;
 • přispívat ke vzdělávání a odborné přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků pro výzkum, průmysl a veřejnost;
 • rozvíjet evropskou VaV infrastrukturu pro vyspělou průmyslovou výrobu (RICAIP Industrial Testbed Core) a také podporovat další související evropské výzkumné infrastruktury.

Vizí centra RICAIP mj. je:

 • být vynikajícím mezinárodním týmem vědců s mezinárodní viditelností a dopadem na vědecký výzkum;
 • mít vynikající vědeckou, experimentální infrastrukturu a profesionální služby jak administrativní, tak i v oblasti rozvoje podnikání;
 • poskytovat atraktivní a stabilní pracovní prostředí pro mladé i zavedené talenty v umělé inteligenci, robotice, strojovém učení, informatice a pokročilém průmyslu;
 • jednat jako klíčový partner ve velkých evropských výzkumných infrastrukturách pro umělou inteligenci, robotiku, strojové učení, informatiku a pokročilý průmysl;
 • být klíčovým centrem pro inovace a transfer technologií pro průmysl, obchod a veřejnost.
Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantových dohod č. 763559 a č. 857306.

 

Projekt RICAIP byl také podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085).