Duševní vlastnictví

Zaměstnanci, studenti a partneři pracující na projektech vytvářejí duševní vlastnictví (IP). Zde je stručný popis, jak zvládneme IP v případě zaměstnanců, studentů a jak je sdílíme s průmyslovými partnery:

Příspěvek zaměstnanců

CIIRC vlastní vynálezy svých zaměstnanců. IP vyvíjené zaměstnanci CIIRC je podle zákona České republiky a CIIRC upraveno pracovní smlouvou podepsanou při vstupu do CIIRC. Při práci na základě smlouvy s průmyslovými partnery nebo během poradenství existuje určitá výjimka. Tyto výjimky musí být uvedeny ve smlouvě před zahájením projektu.

Studentské příspěvky

Politika vlastnictví IP vyvinutá studentem závisí na tom zda:

  • Zda vynález byl vytvořen studentem nebo zaměstnancem CIIRC, potom je způsob nakládání s duševním vlastnictvím definován ve smlouvě.
  • Pokud bylo duševní vlastnictví vytvořeno studentem jako součást vzdělávacího procesu, pak se jedná o školní dílo a student vlastní veškerá autorská práva. Často pracujeme v “open source”, který má pravidla definovaná licencí. Výběr licence může být přizpůsoben požadavkům studenta.
  • Pokud bylo duševní vlastnictví vytvořeno jako součást práce na základě smlouvy nebo grantu CIIRC obdobně jako v předchozím případě se potom způsob nakládání s duševním vlastnictvím  řídí podle pravidel uvedených ve smlouvě.

Sdílení s průmyslem

Většina průmyslových projektů se provádí podle dohody. Duševní vlastnictví může být výlučné nebo nevýlučné. Smlouvy o projektech jsou připravovány a vyjednávány jednotlivě.