Veřejné zakázky

Veškeré podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky CIIRC jsou zveřejňovány na profilu ČVUT v Praze v elektronickém systému pod následujícím odkazem: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/ProfilCVUT

Na tomto profilu jsou k dispozici veškeré informace o probíhajících veřejných zakázkách včetně zadávací dokumentace, příloh a doplňujících informací. Dále jsou zde zveřejněny výsledky všech ukončených zadávacích řízení.