AKTUALITY

Připojte se k týmu ČVUT Lions a pomátejte s Teribearem

Pomozte s kolegy z ČVUT těm, kdo neměli v životě zatím moc štěstí… a choďte či běhejte v Letenských sadech!

Roboti z CIIRC se představili na výstavě v Bruselu

S českým předsednictvím v Radě EU je spojena řada příležitostí i co se týká seznámení evropské veřejnosti s českou vědou a kulturním dědictvím. České slovo ROBOT před 100 lety dobylo svět a v této souvislosti připravil Památník Karla Čapka ve Star...

Přední evropské výzkumné laboratoře v oblasti inteligentní robotiky spojily své síly v síti excelence euROBIN

EuROBIN je síť excelence, která spojuje evropskou expertizu v oblasti robotiky a umělé inteligence a ustavuje jednotnou celoevropskou platformu pro výzkum a vývoj. Poprvé se propojuje velký počet významných výzkumných laboratoří v celé Evropě...

Věda dětem: děti z Ukrajiny si vyzkoušely přístroje z biomedicíny i umělou inteligenci

Pedagogové a studenti z katedry přírodovědných oborů FBMI ČVUT a oddělení Kognitivních systémů a neurovědy CIIRC ČVUT připravili na pracovišti CIIRCu v Praze Dejvicích v rámci letního tábora pro děti z Ukrajiny Věda dětem

CIIRC ČVUT a Policie ČR podepsali memorandum o spolupráci

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky podepsal memorandum s Policií České republiky. Dnešní podpis memoranda stvrdil naši dlouhodobou spolupráci, která se týká například projektů ochrany osob v blízkosti výbuchu nebo vývoje automatického nástroje sloužícího k detekci informační kriminality.

MULTIMEDIA