CIIRC

2016-11-09ciirc-cvutzjzČeský institut informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC) byl na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) založen 1. 7. 2013. Posláním CIIRC je být mezinárodně uznávaným výzkumným pracovištěm přispívajícím k výuce studentů a místem přenosu technologií do průmyslu. Dvě budovy ČVUT-CIIRC byly 2. 5. 2017 slavnostně otevřeny v dejvickém areálu ČVUT. CIIRC spolupracuje s fakultami, součástmi ČVUT a dalšími institucemi. CIIRC získal a postupně získává výzkumné projekty, zvyšuje počet vědeckých pracovníků a svůj výzkumný výkon. CIIRC hraje významnou roli v iniciativě Průmysl 4.0 spuštěné Vládou České republiky. V CIIRC vzniká první testbed v ČR pro Průmysl 4.0.

Zodpovídá: Václav Hlaváč