CIIRC

2016-11-09ciirc-cvutzjzČeský institut informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC) byl na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) založen 1. 7. 2013. Posláním CIIRC je být mezinárodně uznávaným výzkumným pracovištěm podílejícím se na výuce studentů a být místem pro přenos technologií do průmyslu. Pro CIIRC se staví od 7. 11. 2013 dvě budovy v dejvickém areálu ČVUT, které mají být dokončeny a osídleny začátkem roku 2017. Po dobu stavby budovy se CIIRC rozvíjí v provizorních prostorech, také ve spolupráci s fakultami, součástmi ČVUT a dalšími institucemi. CIIRC postupně získává vlastní výzkumné projekty, zvyšuje počet výzkumných pracovníků a svůj výzkumný výkon.

Zodpovídá: Václav Hlaváč