Náš software

Někteří výzkumníci/vývojáři CIIRC se rozhodli poskytnout svůj software komunitě, a to jako

  • Svobodně šiřitelný software včetně zdrojových kódů vázaných definovanou licencí;
  • Volně spustitelné programy. Zdrojové soubory nejsou volně k dispozici;
  • Možnost volně spustit program na straně CIIRC jako webovou službu. Poskytne výsledek, ale ani spustitelný program ani zdrojový kód nejsou volně k dispozici;
  • Komerční software.

Poskytovaný software je doprovázen licenčním ujednáním nebo odkazem na něj. Uživatel je povinnen si příslušné ujednání přečíst. Pokud míní náš software využívat, je povinnen licenční ujednání dodržovat.

Zodpovídá: Jan Kreps; Poslední změna 2019-11-21