Členové CIIRC

Člen CIIRC je záměrně neformální pojem kvůli flexibilitě. Členy CIIRC jsou:

  • zaměstnanci CIIRC,
  • spolupracovníci CIIRC,
  • hosté,
  • studenti spolupracující těsně lidmi uvedenými výše např. na výzkumných projektech nebo na studentských kvalifikačních pracech.

Členové CIIRC mají přístup do vnitřních webových stránek CIIRC (nazývané CIIRC Portal). Členy CIIRC lze neformálně považovat za členy klubu (výkladový slovník Merriam-Webster vymezuje klub takto: sdružení lidí ke společnému cíli obvykle se vzájemnou podporou a pravidelnými setkáními). Společným cílem členů CIIRC je přispívat k poslání CIIRC a užívat zázemí CIIRC.

Když si myslíte, že jste členem CIIRC a nemáte přístup do vnitřních webových stránek CIIRC, prosím, obraťte se na Václava Hlaváče.

Pokud se členem CIIRC chcete stát, obraťe se na Václav Hlaváče také a sdělte, jakým způsobem chcete činnosti CIIRC přispět.