ISI: Inteligentní systémy pro průmysl

Skupina ISI aplikuje metody umělé inteligence v průmyslu, včetně flexibilních výrobních systémů, které se přizpůsobují aktuálním potřebám, analýzy dat pro výrobní procesy, automatické odvození pro dodavatelské řetězce a evoluční programování pro optimalizaci uspořádání továren.

Výzkumná témata:

  • distribuovaná umělá inteligence
  • agentní technologie a multiagentní systémy
  • systémy systémech, kyberneticko-fyzikální systémy, Průmysl 4.0
  • verifikace a citlivá analýza multiagentních systémů
  • agentové modelování a simulace
  • holonické systémy
  • sémantické technologie, ontologie, sémantická integrace
  • architektury orientované na služby a webové služby
  • big data

Projekty: Adaptive production management, Applying Performance Analysis Concepts for Event-Based Industrial Automation Systems, Distributed Control System for Buildings, Engineering of Dynamic Simulation Models for Complex Mechatronic Systems, RA-DIC: Rockwell Automation Laboratory for Distributed Intelligent Control

Více informací zde: http://isi.ciirc.cvut.cz/

Vedoucí skupiny

 

Jméno: Petr Kadera

Email: petr.kadera@cvut.cz

 

Vědečtí pracovníci: Petr Kadera, Václav Jirkovský, Petr Novák, Ondřej Harcuba