Teams & labs

Výzkumné skupiny představují základní jednotku, která přispívá k výzkumu a vývoji v CIIRC. Rozsah výzkumných témat skupiny odpovídá jednak zájmům členů skupiny a také směřování skupony jejím vedoucím. Výzkumné skupiny jsou sjednoceny vertikálně do příslušných oddělení.

Na webu CIIRC poskytujeme popis oddělení a jejich skupin v jednotném stručném formátu. Oddělení a skupiny CIIRC si mohou vytvářet vlastní podrobnější webové stránky bez omezení formátu. Jednotnými stručnými webovými stránkami nabízíme čtenáři zajímajícímu se o CIIRC poprvé možnost získat rychlý přehled. Tento sjednocený způsob prezentace má také ulehčit rychlé nalezení odkazu na oddělení/skupinu čtenáři webu, který již o CIIRC něco ví.

CIIRC buduje laboratoře věnované konkrétním směrům výzkumu. Příslušná laboratoř nese určité znalosti, dovednosti, zkušenosti, vybavení atd. Laboratoře mohou horizontálně přesahovat přes vertikálně uspořádaná výzkumná oddělení a jejich skupiny.

CIIRC dbá na otevřenost, která vytváří spolupráci mezi skupinami a týmy a stimuluje spolupráci s vnějším výzkumem a průmyslem. Tato otevřenost je vrozená i laboratořím.

Uvádíme seznam oddělení a skupin zřízených v těchto odděleních. Seznam by měl poskytnout čtenáři přehled a rychlý přístup k webovým stránkám spravovaných jednotlivými skupinami (stav k 21. 10. 2021).

37210 Oddělení umělé inteligence (AI, Josef Urban)
37211 Formální metody (FM, Mikoláš Janota)
37212 Základní výzkum AI (FAI, Tomáš Mikolov)
37213 Strojové učení (ML, Robert Babuška)
37214 Automatické uvažování (AR, Josef Urban)

37220 Oddělení inteligentních systémů (INTSYS, Vladimír Mařík)
37221 Inteligentní systémy pro průmysl
(ISI, Petr Kadera)
37222 Inteligentní systémy v dopravě (ITS, Pavel Hrubeš)
37224 Velká data a cloud computing (BDC, Jan Šedivý)
37226 Energetika (Ondřej Mamula)
37227 Chytrá města (Miroslav Svítek)
37217 Centrum kybernetické odolnosti (Vladimír Dáňa)
      37218 Centrum pro digitalizaci a vzdělávací technologie
      37219 Energetika 4.0 (Radek Škoda) 

37230 Oddělení průmyslové informatiky (IID, Zdeněk Hanzálek)
37231 Optimalizace (OPT, Přemysl Šůcha)
37232 Vestavěné systémy (EMB, Michal Sojka)

37240 Oddělení robotiky a strojového vnímání (RMP, Václav Hlaváč)
37241 Robotické vnímání (ROP, Václav Hlaváč)
37242 Inteligentní a mobilní robotika (IMR, Libor Přeučil)
37243 Aplikovaná algebra a geometrie (AAG, Tomas Pajdla)
      37244 Inteligentní strojové vnímání (Josef Šivic)

37250 Oddělení průmyslové výroby a automatizace (IPA, Michael Valášek)
37251 Řízení strojů a procesů (DCM, Tomáš Vyhlídal)
37252 Efektivní výroba (EFP, Jan Smolík)
37253 Simulace, optimalizace a měření (SOM, Michael Valášek)
37254 Prototypová dílna a půjčovna přístrojů (PWR, Jan Smolík)

37260 Oddělení kognitivních systémů a neurovědy (COGSYS, Lenka Vysloužilová)
37261 Kognitivní neurověda (CON)
37262 Kognitivní modelování (COM)
37263 Analýza lidského pohybu (HMA, Václav Křemen)
37264 Neuroinformatika normální a patologické sluchové funkce
(NAP, Daniel Šuta)

37270 Oddělení biomedicínského inženýrství a asistivních technologií (BEAT, Olga Štěpánková)
Skupiny oddělení BEAT zatím nebyly vytvořeny.

37280 RICAIP (Tilman Becker) – Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu

37290 Oddělení vědeckého řízení platforem (PLAT, Vladimír Kučera)
37291 Centrum aplikované kybernetiky (CAK, Vladimír Kučera)
37292 AI&Reasoning (AIR, Josef Urban)
37293 IMPACT (IMPACT, Josef Šivic)
37295 Industry 4.0 (R4I, Robert Babuška)

Centra

37229 Centrum města budoucnosti (CCF –  Michal Postránecký)

37980 Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0 – Robert Keil)

37981 Národní Centrum Stavebnictví 4.0 (NCS 4.0 – Radoslav Sovják)

37986  EDIH ČVUT (EDIH – Jaroslav Lískovec)

37294 Testbed (Pavel Burget)