Týmy & laboratoře

Výzkumné skupiny představují základní jednotku, která přispívá k výzkumu a vývoji v CIIRC. Rozsah výzkumných témat skupiny odpovídá jednak zájmům členů skupiny a také směřování skupony jejím vedoucím. Výzkumné skupiny jsou sjednoceny vertikálně do příslušných oddělení.

Na webu CIIRC poskytujeme popis oddělení a jejich skupin v jednotném stručném formátu. Oddělení a skupiny CIIRC si mohou vytvářet vlastní podrobnější webové stránky bez omezení formátu. Jednotnými stručnými webovými stránkami nabízíme čtenáři zajímajícímu se o CIIRC poprvé možnost získat rychlý přehled. Tento sjednocený způsob prezentace má také ulehčit rychlé nalezení odkazu na oddělení/skupinu čtenáři webu, který již o CIIRC něco ví.

CIIRC buduje laboratoře věnované konkrétním směrům výzkumu. Příslušná laboratoř nese určité znalosti, dovednosti, zkušenosti, vybavení atd. Laboratoře mohou horizontálně přesahovat přes vertikálně uspořádaná výzkumná oddělení a jejich skupiny.

CIIRC dbá na otevřenost, která vytváří spolupráci mezi skupinami a týmy a stimuluje spolupráci s vnějším výzkumem a průmyslem. Tato otevřenost je vrozená i laboratořím.

Uvádíme seznam oddělení a skupin zřízených v těchto odděleních. Seznam by měl poskytnout čtenáři přehled a rychlý přístup k webovým stránkám spravovaných jednotlivými skupinami (stav k 21. 10. 2021).

37210 Oddělení umělé inteligence (AI, Josef Urban)
37211 Formální metody (FM, Mikoláš Janota)
37212 Základní výzkum AI (FAI, Tomáš Mikolov)
37213 Strojové učení (ML, Robert Babuška)
37214 Automatické uvažování (AR, Josef Urban)

37220 Inteligentní systémy (INTSYS, Vladimír Mařík)
37221 Inteligentní systémy pro průmysl a chytré distribuční sítě
(ISI, Petr Kadera)
37222 Inteligentní systémy v dopravě (ITS, Pavel Hrubeš)
37223 Inteligentní systémy pro konstrukce a provádění dopravních staveb
(ISC, Jan Valentin)
37224 Velká data a cloud computing (BDC, Jan Šedivý)
37226 Energetika
37227 Chytrá města

37230 Průmyslová informatika (IID, Zdeněk Hanzálek)
37231 Optimalizace (OPT, Přemysl Šůcha)
37232 Vestavěné systémy (EMB, Michal Sojka)

37240 Robotika a strojové vnímání (RMP, Václav Hlaváč)
37241 Robotické vnímání (ROP, Václav Hlaváč)
37242 Inteligentní a mobilní robotika (IMR, Libor Přeučil)
37243 Aplikovaná algebra a geometrie (AAG, Tomas Pajdla)

37250 Průmyslová výroba a automatizace (IPA, Michael Valášek)
37251 Řízení strojů a procesů (DCM, Tomáš Vyhlídal)
37252 Efektivní výroba (EFP, Jan Smolík)
37253 Simulace, optimalizace a měření (SOM, Michael Valášek)
37254 Prototypová dílna a půjčovna přístrojů (PWR, Jan Smolík)

37260 Kognitivní systémy a neurovědy (COGSYS, Lenka Lhotská)
37261 Kognitivní neurověda (CON, Lenka Lhotská)
37262 Kognitivní modelování (COM)
37263 Analýza lidského pohybu (HMA, Václav Křemen)
37264 Neuroinformatika normální a patologické sluchové funkce
(NAP, Daniel Šuta)

37270 Biomedicína a asistivní technologie (BEAT, Olga Štěpánková)
Skupiny oddělení BEAT zatím nebyly vytvořeny.

37280 RICAIP (Tilman Becker) – Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu

37290 Vědecké řízení platforem (PLAT, Vladimír Kučera)
37291 Centrum aplikované kybernetiky (CAK, Vladimír Kučera)
37292 AI&Reasoning (AIR, Josef Urban)
37293 IMPACT (IMPACT, Josef Šivic)
37294 Testbed (Testbed, Pavel Burget)
37295 Robotics for Industry 4.0 (R4I, Robert Babuška)