Představení CIIRC

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) je vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). CIIRC ČVUT byl založen 1. 7. 2013 bývalým rektorem ČVUT prof. Václavem Havlíčkem.

Nová budova CIIRC v celé své kráse

Cíle CIIRC ČVUT

Jedním z hlavních cílů CIIRC je integrace informatického a kybernetického výzkumu a vzdělávání na ČVUT opírající se o návaznost na mimopražská centra vybudovaná v rámci VaVpI, ale také o silné vazby s mezinárodními centry výzkumu.

CIIRC vytváří výzkumné a současně pedagogické pracoviště s vědeckou atmosférou, příjemnými podmínkami pro práci a v řadě oblastí přináší výsledky na úrovni světových špiček výzkumu.

Institut otvírá své dveře odborníkům z domova i ze světa, kteří se mohou stát součásti týmu v podobě pracovníka CIIRC ČVUT či s ním pouze spolupracovat. Velmi významná část spolupráce je navázána také s dalšími institucemi v rámci ČVUT, ale také s Akademií věd ČR, s průmyslem a podobně zaměřenými zahraničními institucemi.

Současnost a blízká budoucnost

Od svého založení CIIRC ČVUT neustále roste a za cíl má přijmout až 350 zaměstnanců, především výzkumníků a doktorandů. V dubnu 2017 se institut přestěhoval do nové budovy, která vznikla v areálu ČVUT v Praze Dejvicích.

Jedním z klíčových úkolů je propojit výzkumné výsledky nejen s univerzitní výukou a přilákat tak k výzkumu studenty především z magisterského a doktorandského studijního programu, ale taktéž s potřebami průmyslové a klinické praxe.

Detail nové budovy CIIRC

CIIRC ČVUT se stává místem interdisciplinární spolupráce, což je přirozené pro informatiku, robotiku i kybernetiku. Otvírá brány a značně podporuje transfer know-how směrem k průmyslu nebo jiné praxe a především k němu vede své pracovníky.

Oblast působení

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT je velmi rychle se rozvíjející výzkumný ústav, který se zaměřuje také na výuku studentů a na přenos technologií do průmyslu. Jedním z jeho zájmů je například automatické řízení a optimalizace, robotika, umělá inteligence, počítačová grafika, počítačové vidění a machine learning, navrhování softwarových systémů, navrhování rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikaci v medicíně, energetice dopravě, a to včetně konceptů smart homes a smart cities.

Průmysl 4.0

CIIRC ČVUT se stal centrem podpory myšlenek podpory Průmyslu 4.0 a sídlem Národního centra pro Průmysl 4.0. V rámci tohoto centra je postupně budován a rozvíjen první rozsáhlejší Testbed  4.0 především pro vývoj a transfer technologií a řešení pro české malé a střední firmy.