O CIIRC ČVUT

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. Transfer technologií z akademické sféry do praxe pro nás představuje důležitý závazek.

CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013 tehdejším rektorem Havlíčkem a v současné době čítá více než 260 zaměstnanců, z nichž 29 jsou profesoři, kteří se podílí na vzdělávání 80 studentů v doktorských programech. CIIRC ČVUT je dynamicky se rozvíjející a rostoucí instituce která v roce 2022 zaměstnává více než 300 zaměstnanců, především výzkumných pracovníků.

Detail nové budovy CIIRC ČVUT

Týmy a centra

Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, distribuované systémy rozhodování, průmyslovou diagnostiku, telematiku i návrh uživatelsky příjemných a výhodných řešení pro občany.

Institut má v současné době 8 výzkumných oddělení, která jsou doplněna jednotkami typu Centrum a Testbedem pro Průmysl 4.0. CIIRC ČVUT je také domovem pro akcelerátor startupů E-club. Součástí výzkumných oddělení jsou i tři excelentní týmy programu OPVVV a týmy prestižních ERC grantů.

V CIIRC ČVUT jsou ve společných pracovištích nebo laboratořích zastoupeny významné spolupracující mimopražské univerzity (VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, Západočeská univerzita), renomované mezinárodní firmy (Eaton, Škoda Auto a.s., Siemens, Rockwell Automation), tak i inovativní startupové firmy (Magik Eye, Factorio Solutions, Pocket Virtuality).

Týmy a centra

Nová budova CIIRC ČVUT je součástí komplexu vysokoškolského areálu Kampus Dejvice

Sídlo CIIRC ČVUT

Institut sídlí v nové moderní budově, která byla dokončena v roce 2017 a je součástí rozsáhlého kampusu Dejvice, ve kterém kromě ČVUT sídlí i VŠCHT, ÚOCHB, Národní technická knihovna a další instituce. Budova  CIIRC ČVUT je domovem řady výzkumných laboratoří a Testbedu pro Průmysl 4.0, který kromě vědeckých účelů slouží i jako tzv. showroom pro veřejnost. V budově je dostatek prostoru pro konání veřejných akcí, jako jsou konference, školení či dny otevřených dveří. Prosklené atrium je přístupné veřejnosti a je využíváno i jako galerie. Propojení veřejného a výzkumného prostoru stejně jako zapojení veřejnosti do aktivit CIIRC je nedílnou součástí naší mise.
Více o budově a možnostech parkování 

Projekty

CIIRC ČVUT vytváří unikátní ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy projektového financování z národních, evropských a privátních zdrojů. CIIRC ČVUT je držitelem prestižního ERC Consolidator grantu dr. Josefa Urbana AI4REASON, je Národním centrem kompetence TAČR pro oblast kybernetiky a umělé inteligence (3 mil euro/rok, 23 partnerů převážně z průmyslové a dále z akademické sféry), buduje centrum RICAIP (partneři VUT Brno, DFKI Saarbrücken a ZEMA Saarbrücken, 50 mil. euro), je součástí projektů EIT Manufacturing (50 partnerů, 330 mil. euro, 5 let).
Více o projektech

Studenti

CIIRC se otevírá směrem ke všem fakultám ČVUT a orientuje se na spolupráci s týmy a studenty z dalších vysokých škol a pracovišť Akademie věd ČR a na vtažení těchto týmů do interdisciplinární spolupráce.

Cílem je i pomoci integrovat výzkum spojený s výchovou kvalitních doktorandů v oblasti informatiky, robotiky a kybernetiky na národní úrovni – přivedení dosavadní spolupráce ČVUT, ústavů AV ČR a dalších technických vysokých škol na kvalitativně vyšší úroveň díky propojení s infrastrukturami budovanými z prostředků SF (CEITEC, NTIS, IT4Innovations), a to s využitím zkušeností získaných z působení Centra aplikované kybernetiky.

V současné době školí CIIRC ČVUT 80 studentů v doktorských programech ve spolupráci s fakultami ČVUT. Studenti také nalézají široké uplatnění již během studia v bakalářském či inženýrském studijním programu v rámci mnoha projektů, například v oddělení průmyslové informatiky nebo v Testbedu pro Průmysl 4.0. Prestižní projekty a možnost pracovat se špičkovými technologiemi budoucnosti jsou atraktivní příležitostí pro realizaci vlastní diplomové práce nebo projektové spolupráce.
Více informací pro studenty