Home Týmy a laboratoře V. IPA: Oddělení průmyslové výroby a automatizace

V. IPA: Oddělení průmyslové výroby a automatizace

Katedra IPA je společným pracovištěm CIIRC a Fakulty strojního inženýrství. Předmětem výzkumu je teorie časově zpožděných systémů a jejich aplikace, robotika, výrobní stroje a procesy. Ve všech zmíněných oblastech je typickým výzkumným přístupem návrh zařízení, řízení pohybu a provozu na základě senzorových dat zpracovaných matematickými modely. Výsledky výzkumu jsou aplikovány v širokém spektru průmyslových výrobních procesů v České republice i v zahraničí.

Řízení strojů a procesů (MPC)
Vedoucí skupiny: Tomáš Vyhlídal, tomas.vyhlidal@fs.cvut.cz

Skupina DCM se výzkumně zaměřuje na dvě hlavní témata: systémy s časovým zpožděním a aktivní potlačení vibrací. Výsledky výzkumu jsou aplikovány v energetice, těžkém průmyslu (např. výroba železa). Metody aktivní nekolokované absorpce vibrací jsou určeny pro průmyslové roboty a složité mechanické konstrukce.

Efektivní výroba (EFP)
Vedoucí skupiny: Petr Kolář, p.kolar@rcmt.cvut.cz

Skupina EFP se zaměřuje na výrobní stroje a procesy. Zaměření je na třech úrovních: výzkum fyzikálních principů aditivních a subtraktivních výrobních procesů, plánování dráhy nástroje a řízení pohybu výrobních strojů a sběr procesních dat a jejich následné zpracování pro zlepšení řízení výrobní technologie. Skupina také provozuje spodní část Testbedu pro Průmysl 4.0, který je součástí klíčového výzkumného pracoviště CIIRC.

Simulace, optimalizace a měření (SOM)
Vedoucí skupiny: Michael Valášek, michael.valasek@fs.cvut.cz

Skupina SOM se zaměřuje na návrh a optimalizaci pokročilých robotických konceptů. Klíčovými aktivitami skupiny jsou simulace interakce mezi mechanickou strukturou robota, pohony a řízením a také speciální nastavení měření pro experimentální identifikaci chování systému.

Prototypová dílna  (PRO)
Vedoucí skupiny: Jan Smolík, j.smolik@rcmt.cvut.cz

Tým prototypové dílny nabízí a zajišťuje konstrukci, vývoj a zprovoznění fyzických experimentálních zařízení a vzorků sloužících pro výzkumnou činnost dalších skupin v CIIRC. Kdokoli z týmu CIIRC se může na Prototypovou dílnu obrátit s poptávkou na řešení vývoje a realizace zařízení, zkušebních standů a vzorků a může tým prototypové dílny pružně zapojit do řešení běžících projektů. Tým je tvořen profesionály v oblasti konstrukce, dimenzování, výpočtové optimalizace konstrukcí, návrhu pohonů, výroby, metrologie, montáže a oživování zkušebních zařízení.

• Národní centrum kompetence MESTEC2 (Mechatronika a chytré technologie pro strojírenství). Michael Valášek, financovaný TAČR, projekt řešen společně s Fakultou strojní.
• Nové koncepty pro analýzu a návrh nelineárních regulátorů a kompenzátorů flexibilních a zřetězené mechanické systémy. Tomáš Vyhlídal, GAČR, projekt řešen společně s Fakultou strojní.
• Aktivní nekolokované pohlcování vibrací pro roboty a mechanické konstrukce. Tomáš Vyhlídal, GAČR, projekt řešen společně s Fakultou strojní.
• RICAIP – Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu. Tým IPA pod vedením Petra Koláře. Financováno EG, projekt řešen společně s dalšími odděleními CIIRC.

Vědečtí pracovníci: M. Valášek, T. Vyhlídal, P. Kolář, J. Smolík, P. Zeman, J. Švéda, M. Sulitka, A. Čermák, T. Fornůsek, P. Bastl, M. Nečas, M. Kuře)

Doktorandi: M. Rytíř, T. Kratěna, M. Novák, J. Seifrt, M. Hála, Š. Feit.

Vedoucí oddělení

Jméno: Michael Valášek
Telefon: +(420) 224 357 361
Email: michael.valasek(at)cvut.cz 

Zástupce vedoucího

Jméno: Petr Kolář
Telefon: +(420) 221 990 900
Email: p.kolar(at)rcmt.cvut.cz