Home Teams & labs V. IPA: Průmyslová výroba a automatizace

V. IPA: Průmyslová výroba a automatizace

Oddělení průmyslové výroby a automatizace má za cíl vytvořit platformu pro integraci výsledků výzkumu a inovativních řešení dosažených jak v CIIRC tak i na fakultách ČVUT za účelem jejich rychlého transferu do konkrétních (nejen) průmyslových aplikací. Interdisciplinární výzkum bude zaměřen na: vývoj pokročilých materiálů včetně kompozitů a povrchových úprav (např. pomocí nanovrstev) pro aplikace ve strojírenství a stavebnictví; využití pokročilých výpočetních metod (včetně paralelních počítačů) pro simulaci, optimalizaci a řízení výrobních procesů, inovativních robotických systémů a optimalizovaný návrh samotných výrobků; návrh hybridních výrobních technologií se zvýšenou přesností (víceosé přesné obrábění), využití tzv. rapid technologií (navařování, rapid lití); návrh původních metod a postupů v měření mechanických a tvarových veličin, například s využitím laserových technologií, či inferenčních senzorů.

Vedoucí oddělení

Jméno: Michael Valášek
Telefon: +(420) 224 357 361
Email: michael.valasek(at)cvut.cz 

Zástupce vedoucího

Jméno: Petr Kolář
Telefon: +(420) 221 990 900
Email: p.kolar(at)rcmt.cvut.cz 

Oddělení IPA se dělí do následujících skupin:

  • DCM Řízení strojů a procesů (vede Tomáš Vyhlídal)
  • EFP Efektivní výroba (vede Jan Smolík)
  • SOM Simulace, optimalizace a měření (vede Michael Valášek)
  • Prototypová dílna a půjčovna přístrojů