Home Týmy & laboratoře VI. COGSYS: Kognitivní systémy a neurovědy

VI. COGSYS: Kognitivní systémy a neurovědy

Lidský mozek je zázrakem evoluce. Je nejsložitějším objektem známého vesmíru. Odedávna lidstvo lákalo porozumět tomu, jak mozek pracuje, jak to, že myslíme, vnímáme, reagujeme na podněty. Zároveň chceme také pochopit, co je příčinou poruch činnosti mozku, proč dochází k degenerativním změnám, jak by bylo možné alespoň částečně nahradit některé funkce. Program oddělení COGSYS je zaměřen na integraci poznatků několika vědních disciplín (neurovědy, umělá inteligence, psychologie, informatika, matematika) do interdisciplinárního výzkumu týkajícího se fungování lidského mozku. Unikátní sestava skupin, která obsahuje zástupce všech zmíněných oborů, podpoří mezioborový dialog, vedoucí k precizaci výzkumných metod aplikovaných v oblasti kognitivních a výpočetních neurověd.

Vedoucí oddělení

Jméno: Lenka Lhotská
Telefon: +(420) 224 354 199
Email: lenka.lhotska(at)cvut.cz

Oddělení COGSYS se dělí do následujících skupin:

  • CON Kognitivní neurověda (vede Lenka Lhotská)
  • HMA Analýza lidského pohybu
  • NAP Neuroinformatika normální a patologické sluchové funkce (vede Daniel Šuta)