Média

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) je příznivě nakloněn spolupráci s médii a s radostí poskytne informace o své činnosti. Významným pravidlem pro CIIRC ČVUT je otevřenost nejen vůči médiím, ale také vůči široké a odborné veřejnosti. Každý pracovník a student je povzbuzován ke komunikaci s médii.
Závazná stanoviska však vždy poskytují pouze jednotliví vedoucí oddělení, zástupci ředitele, tajemník a ředitel CIIRC ČVUT.

Kontaktní osobou pro první styk s médii:
Lucie Budinová
lucie.budinova@cvut.cz
+420 723 309 712