Média

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) je příznivě nakloněn spolupráci s médii a s radostí poskytne informace o své činnosti. Významným pravidlem pro CIIRC ČVUT je otevřenost nejen vůči médiím, ale také vůči široké a odborné veřejnosti. Každý pracovník a student je povzbuzován ke komunikaci s médii.

Závazná stanoviska však poskytují pouze jednotliví vedoucí oddělení, zástupci ředitele, tajemník a ředitel CIIRC ČVUT.

Kontaktní osobou (pro první) styk s médii
Mgr. Lucie Budinová (tisková mluvčí CIIRC ČVUT)
telefon: +420 723 309 712
lucie.budinova@cvut.cz