Média

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) je příznivě nakloněn spolupráci s médii a s radostí poskytne informace o své činnosti. Významným pravidlem pro CIIRC ČVUT je otevřenost nejen vůči médiím, ale také vůči široké a odborné veřejnosti. Každý pracovník a student je povzbuzován ke komunikaci s médii.

Závazná stanoviska však poskytují pouze jednotliví vedoucí oddělení, zástupci ředitele, tajemník a ředitel CIIRC ČVUT.

Manažerka komunikace a tisková mluvčí
Mgr. Alena Nováková, manažerka komunikace
telefon: +420 725 734 830
alena.novakova@cvut.cz