Vybrané aktuální projekty v realizaci

(Uspořádáno podle času začátku projektu, novější dříve)

EIT Manufacturing projekty realizované v roce 2023:

  • Confacts II: Multi-layer Connected Factories with hybrid conventional and digital components II. Číslo projektu: 23105. Hlavní řešitel: Ing. Pavel Burget Ph.D.
  • RoboTwin: RoboTwin: RoboTwin – motion imitating robotics. Číslo projektu: 23275. Hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
  • AI4ENGINE: AI for wEaviNG kpIs moNitoring and prEdiction to EIT Manufacturing! Číslo projektu: 23273. Hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kadera, Ph.D.
  • RIEMANN II: RIEMANN II: ROS-based Education of Advanced Motion Planning and Control. Číslo projektu: 23517. Hlavní řešitel: Dr. Libor Přeučil.
  • EIT M RIS Hub: EIT Manufacturing RIS Hubs. Číslo projektu: 21282. Hlavní řešitel: Petr Šamánek.
 • CoreSense: CoreSense: A Hybrid Cognitive Architecture for Deep Understanding. Projekt č. 101070254, financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizont Evropa. Hlavní řešitel za CIIRC: prof. Dr. Ing. Robert Babuška. Doba řešení: 10/2022-09/2026.
 • MIRRACLE: Multimodální reprezentace robotických akcí aplikovaná v učení pomocí demonstrací. Financováno Grantovou agenturou ČR, projekt č. 21-31000S. Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT je Mgr. Karla Stepanova, Ph.D. Doba řešení: 07/2021 – 06/2024.