(Uspořádáno podle času začátku projektu, novější dříve)

 • iKAP II – Inovace ve vzdělávání, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Hlavním městem Praha, program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavní řešitel: Doc. Lenka Lhotská. červen 2021 – listopad 2023.
 • Enjoyable Neuro Inspect, CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002288. Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a spolufinancován Evropskou unií. Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT: Doc. Lenka Lhotská. říjen 2021 – září 2023.
 • MIRRACLE: Multimodální reprezentace robotických akcí aplikovaná v učení pomocí demonstrací. Financováno Grantovou agenturou ČR, projekt č. 21-31000S. Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT je Mgr. Karla Stepanova, Ph.D. Červenec 2021 – červen 2024.
 • EIT HEI Initiative: Tandem+: Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial Education and Mentoring+, spolufinancováno EU a EIT: EIT Mobility, EIT RawMaterials, EIT Manufacturing. Kontakt za CIIRC ČVUT: Petr Šamánek. Fáze I: Červenec 2021 – Prosinec 2021.
 • TEPLATOR: Návrh systému řízení reaktivity. Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024791, spolufinancovaný EU v rámci programu OP PIK, výzva Aplikace. Koordinován VVV Most spol. s r.o. Zodpovědný řešitel za CIIRC ČVUT: doc. Radek Škoda. Leden 2021 – květen 2023.
 • Sabris: Software pro řízení výroby v kontextu Industry 4.0. Financováno Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (OP PIK), reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024630. Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT: Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D.. Leden 2021 – květen 2023.
 • DIH4AI: AI on-demand platform for regional interoperable Digital Innovation Hubs Network, projekt č. 101017057, financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-ICT-49 Artificial Intelligence on demand platform. Hlavní řešitel: Ing. Petr Kadera, Ph.D. Leden 2021 – prosinec 2023.

 • DIH4CPS: Fostering DIHs for Embedding Interoperability in Cyber – Physical Systems of European SMEs, projekt č. 872548, financováno Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020. Leden 2020 – prosinec 2022. Sub-projekty:
  • COGNINTEL, financováno DIH4CPS, Horizon 2020. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář
 • EIT Manufacturing – projekty 01/2022 – 12/2022:
  • ConFacts: Multi-layer Connected Factories with hybrid conventional and digital components
  • Demo4Green: Green Manufacturing: Demonstrating technologies to fight Climate Change
  • AMazED: Demand-driven additive manufacturing upskilling in RIS countries
  • RIEMANN: ROS-based Education of Advanced Motion Planning and Control
  • SmartDIGI: Smart Educational Framework for DIGItalization
  • FactoRIS II: Learning Factories for Digital Transformation of SMEs II
 • Smart Nest Box: Společný projekt s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU), Fakultou životního prostředí. Nyní placeno interním projektem ČZU. Zodpovědná řešitelka: Markéta Zárybnická. Zodpovědný řešitel na ČVUT Václav Hlaváč. Na ČVUT nyní není formální grant, který by projekt podporoval. Od září 2014, s otevřeným koncem.