(Uspořádáno podle času začátku projektu, novější dříve)

  • MIRRACLE: Multimodální reprezentace robotických akcí aplikovaná v učení pomocí demonstrací. Financováno Grantovou agenturou ČR, projekt č. 21-31000S. Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT je Mgr. Karla Stepanova, Ph.D. Červenec 2021 – červen 2024.
  • EIT HEI Initiative: Tandem+: Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial Education and Mentoring+, spolufinancováno EU a EIT: EIT Mobility, EIT RawMaterials, EIT Manufacturing. Kontakt za CIIRC ČVUT: Petr Šamánek. Fáze I: Červenec 2021 – Prosinec 2021.
  • TEPLATOR: Návrh systému řízení reaktivity. Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024791, spolufinancovaný EU v rámci programu OP PIK, výzva Aplikace. Koordinován VVV Most spol. s r.o. Zodpovědný řešitel za CIIRC ČVUT: doc. Radek Škoda. Leden 2021 – květen 2023.
  • Sabris: Software pro řízení výroby v kontextu Industry 4.0. Financováno Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (OP PIK), reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024630. Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT: Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D.. Leden 2021 – květen 2023.
  • DIH4AI: AI on-demand platform for regional interoperable Digital Innovation Hubs Network, projekt č. 101017057, financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-ICT-49 Artificial Intelligence on demand platform. Hlavní řešitel: Ing. Petr Kadera, Ph.D. Leden 2021 – prosinec 2023.

  • DIH4CPS: Fostering DIHs for Embedding Interoperability in Cyber – Physical Systems of European SMEs, projekt č. 872548, financováno Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020. Leden 2020 – prosinec 2022. Sub-projekty:
    • COGNINTEL, financováno DIH4CPS, Horizon 2020. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář
  • Smart Nest Box: Společný projekt s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU), Fakultou životního prostředí. Nyní placeno interním projektem ČZU. Zodpovědná řešitelka: Markéta Zárybnická. Zodpovědný řešitel na ČVUT Václav Hlaváč. Na ČVUT nyní není formální grant, který by projekt podporoval. Od září 2014, s otevřeným koncem.