(Uspořádáno podle času začátku projektu, novější dříve)

 • RICAIP: Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production / Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu. Projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 857306 (H2020 Teaming Phase 2) a je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085. Hlavní řešitel: Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT. Září 2019 – prosinec 2026.

 • POSTMAN: Obohacování SMT řešičů pomocí strojového učení, Projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Projekt č. LL1902. Hlavní řešitel: Mikoláš Janota. Doba řešení: 2020 – 2024

 • PowerATP: Zlepšování automatických dokazovačů vět pomocí strojového učení. Financováno Grantovou agenturou ČR, projekt č. 20-06390Y (JUNIOR grant). Zodpovědný řešitel Martin Suda, CIIRC ČVUT. Leden 2020 – prosinec 2022

 • Dflex: Ověření využitelnosti agregace flexibility s využitím řízení strany spotřeby pro potřeby regulace elektrizační soustavy. Financováno  Technologickou agenturou ČR, projekt č. TK02010049 (program THÉTA). Koordinováno firmou ČEPS, a.s. Zodpovědný řešitel na ČVUT CIIRC  David Mamula. Srpen 2019 – prosinec 2022.

 • DC microgrid: Flexibilní AC/DC mikrogrid pro bytové domy. Financováno  Technologickou agenturou ČR, projekt č. TK02020005 (program THÉTA). Koordinováno firmou Eaton Elektrotechnika s.r.o. Zodpovědný řešitel na ČVUT CIIRC  Petr Kadera. Květen 2019 – duben 2022.

 • NCK KUI: Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence. Financován Technologickou agenturou ČR, projekt č. TN01000024. Zodpovědný řešitel Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT. Leden 2019 – prosinec 2020.

 • Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů nebo seniorek (HUMR). Placeno Technologickou agenturou ČR, projekt TJ01000470. Koordinován Masarykovou univerzitou, Fakultou sociálních studií, koordinátorka  Lucie Vidovicová. Zodpovědný řešitel na ČVUT Michal Vavrečka. Od ledna 2019 do prosince 2019. YouTube kanál projektu.

 • Technologie pro eHealth na ČVUT: Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 24 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Zodpovědný řešitel: Jan Mužík a Pavel Smrčka. Od leden 2019 do červen 2021.

 • Klastr 4.0 – Metodologie systémové integrace. Projekt je realizován z OPVV – Operačního program Výzkum, vývoj a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU, v rámci výzvy 02-16-026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS). Zodpovědný řešitel: Pavel Burget. Od července 2018 do září 2022.

 • Osobní systémy ČVUT: Koncept Praha – Osobní asistenční a zdravotnické systémy. Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 24 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Zodpovědný řešitel: Pavel Smrž. Od únor 2018 do prosinec 2020.

 • INAFYM: Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta. Projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766, spolufinancován EU a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělávání. Zodpovědný řešitel Ivan Štekl z Ústavu technické a experimentální fyziky, vedoucí týmu CIIRC Daniel Seifert. Září 2017 – říjen 2022.

 • AI&Reasoning: Artificial Intelligence and Reasoning. Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000466, spolufinancovaný EU, výzva Excellent Research Teams within the Operational Programme Research, Development, and Education a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědný řešitel: Josef Urban. Od června 2017 do října 2022.

 • R4IRobotics for Industry 4.0. Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000470, spolufinancovaný EU, výzva Excellent Research Teams within the Operational Programme Research, Development, and Education a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědný řešitel: Robert Babuška. Od června 2017 do října 2022.

 • IMPACTIntelligent Machine Perception. Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/ 0000468, spolufinancovaný EU, výzva Excellent Research Teams within the Operational Programme Research, Development, and Education a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědný řešitel: Josef Šivic. Od června 2017 do října 2022.

 • KassandraMnohokamerový bezpečnostní skener podvozků vozidel. Projekt č. VI20172020080 je řešen ve spolupráci s firmou VOP CZ, s.p. za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR (VI2VS/651). Zodpovědný řešitel na ČVUT: Libor Přeučil. Od ledna 2017 – dubna 2020.

 • SafeLog: Safe human-robot interaction in logistic applications for highly flexible warehouses. Projekt 688117 financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020 – ICT. Odpovědný řešitel prof. Hein Björn, Karlsruhe Institute of Technology, Germany, odpovědný řešitel na ČVUT Libor Přeučil. Od ledna 2016 do června 2020.

 • AI4REASON: Artificial Intelligence for Large-Scale Computer-Assisted Reasoning (Umělá inteligence rozsáhlé počítačem podporované usuzování).  ERC – Consolidator Grant 649043. Projekt financovaný Evropskou unií v rámci European Research Council (ERC) programu Horizont 2020. Zodpovědný řešitel: Josef Urban. Od září 2015 do října 2020 (5 let).

 • Smart Nest Box: Společný projekt s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU), Fakultou životního prostředí. Nyní placeno interním projektem ČZU. Zodpovědná řešitelka: Markéta Zárybnická. Zodpovědný řešitel na ČVUT Václav Hlaváč. Na ČVUT nyní není formální grant, který by projekt podporoval. Od září 2014, s otevřeným koncem.