(Uspořádáno podle času začátku projektu, novější dříve)

 • TEPLATOR: Návrh systému řízení reaktivity. Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024791, spolufinancovaný EU v rámci programu OP PIK, výzva Aplikace. Koordinován VVV Most spol. s r.o. Zodpovědný řešitel za CIIRC ČVUT: doc. Radek Škoda. Leden 2021 – květen 2023.
 • DIH4AI: AI on-demand platform for regional interoperable Digital Innovation Hubs Network, projekt č. 101017057, financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-ICT-49 Artificial Intelligence on demand platform. Hlavní řešitel: Ing. Petr Kadera, Ph.D. Leden 2021 – prosinec 2023.

 • DIH4CPS: Fostering DIHs for Embedding Interoperability in Cyber – Physical Systems of European SMEs, projekt č. 872548, financováno Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020. Leden 2020 – prosinec 2022. Sub-projekty:
  • COGNINTEL, financováno DIH4CPS, Horizon 2020. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář
 • EIT Manufacturing – projekty 01/2021 – 12/2021:
  • EIT Manufactring RIS Hubs, projekt č. 20174, financováno EIT Manufacturing, Horizon 2020. Hlavní řešitel: Petr Šamánek. Funding possibilities overview in Czechia.
  • AIMS2, projekt č. 21039, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: Ing. Václav Jirkovský, Ph.D.
  • M-NEST-2, projekt č. 21215, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář.
  • ManuLearn II, projekt č. 21166, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: doc. Petr Kolář.
  • RIS I40 Hub, projekt č. 21094, financováno EIT Manufacturing, Evropská unie. Hlavní řešitel: Ing. Jaroslav Lískovec
 • VISION – Value and Impact through Synergy, Interaction and coOperation of Networks of AI Excellence Centres, projekt č. 952070, financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-ICT-48. Hlavní řešitel Ing. Mgr. Eva Doležalová. Září 2020- srpen 2023.

 • TAILOR – Foundations of Trustworthy AI – Integrating Reasoning, Learning and Optimization, projekt č. 952215 financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-ICT-2018-20, RIA. Hlavní řešitel Mgr. Josef Urban Ph.D. Září 2020 – srpen 2023.

 • DIH World – Accelerating deployment and matureness of DIHs for the benefit of Digitisation of European SMEs, projekt č. 952176 financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-DT-ICT-03-2020-I4MS (fáze 4). Hlavní řešitel Ing. Jaroslav Lískovec. Červenec 2020 – červen 2023.

 • Mobility na ČVUT – VTA: Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných ČVUT.  Projekt reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980 je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v rámci programu OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU. Hlavní řešitel doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Červen 2020 – prosinec 2022.

 • ELISE – European Learning and Intelligent Systems Excellence, projekt č. 951847 financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-ICT-2018-20, RIA action. Hlavní řešitel Dr. Ing. Josef Šivic. Září 2020 – srpen 2023.

 • BRAINE – Big data pRocessing and Artificial Intelligence at the Network Edge, projekt č. 876967, financován MŠMT a Evropskou unií v rámci programu ECSEL Joint Undertaking H2020-ECSEL-2019-2-RIA, hlavní řešitel Ing. Pavel Burget, Ph.D. Květen 2020 – duben 2023.

 • CSI-COP: Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance, projekt č. 873169, financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-SwafS-2019-1. Hlavní řešitel: prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. Leden 2020 – červen 2022.

 • SPRING: Socially Pertinent Robots in Gerontological Healthcare, projekt č. 871245, financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-ICT-2019-2. Hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. Leden 2020 – prosinec 2023.

 • ARtwin: An AR cloud and digital twins solution for industry and construction 4.0, projekt č. 856994, financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-ICT-2018-3. Hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. Říjen 2019 – září 2022.

 • RICAIP – Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production / Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu. Projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 857306 (H2020 Teaming Phase 2) a je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085. Hlavní řešitel: Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT. Září 2019 – prosinec 2026.

 • POSTMAN – Obohacování SMT řešičů pomocí strojového učení, projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Projekt č. LL1902. Hlavní řešitel: Mikoláš Janota. Doba řešení: 2020 – 2025

 • DISTINCT: Dementia: Intersectorial Strategy for Training and Innovation Network for Current Technology, projekt č. 813196, financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020-MSCA-ITN-2018. Hlavní řešitel: prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. Květen 2019 – duben 2023.

 • Mezinárodní mobility na ČVUT: Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT. Projekt č. EF16_027/0008465 je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v rámci programu OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU. Hlavní řešitel Ing. Pavel Burget, Ph.D. Únor 2018 – prosinec 2021.

 • PowerATP: Zlepšování automatických dokazovačů vět pomocí strojového učení. Financováno Grantovou agenturou ČR, projekt č. 20-06390Y (JUNIOR grant). Zodpovědný řešitel Martin Suda, CIIRC ČVUT. Leden 2020 – prosinec 2022

 • Dflex: Ověření využitelnosti agregace flexibility s využitím řízení strany spotřeby pro potřeby regulace elektrizační soustavy. Financováno  Technologickou agenturou ČR, projekt č. TK02010049 (program THÉTA). Koordinováno firmou ČEPS, a.s. Zodpovědný řešitel na ČVUT CIIRC  David Mamula. Srpen 2019 – prosinec 2022.

 • DC microgrid: Flexibilní AC/DC mikrogrid pro bytové domy. Financováno  Technologickou agenturou ČR, projekt č. TK02020005 (program THÉTA). Koordinováno firmou Eaton Elektrotechnika s.r.o. Zodpovědný řešitel na ČVUT CIIRC  Petr Kadera. Květen 2019 – duben 2022.

 • NCK KUI: Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence. Financován Technologickou agenturou ČR, projekt č. TN01000024. Zodpovědný řešitel Vladimír Mařík, CIIRC ČVUT. Leden 2019 – prosinec 2022.

 • Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů nebo seniorek (HUMR). Placeno Technologickou agenturou ČR, projekt TJ01000470. Koordinován Masarykovou univerzitou, Fakultou sociálních studií, koordinátorka  Lucie Vidovicová. Zodpovědný řešitel na ČVUT Michal Vavrečka. Leden 2019 – prosince 2021. YouTube kanál projektu.

 • Technologie pro eHealth na ČVUT: Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 24 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. Zodpovědný řešitel: Jan Mužík a Pavel Smrčka. Od leden 2019 do červen 2021.

 • Klastr 4.0 – Metodologie systémové integrace. Projekt č. EF16_026/0008432 je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v rámci programu OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Strukturální fondy EU. Hlavní řešitel Ing. Pavel Burget, Ph.D.  Července 2018 – září 2022.

 • INAFYM: Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta. Projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766, spolufinancován EU a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělávání. Zodpovědný řešitel Ivan Štekl z Ústavu technické a experimentální fyziky, vedoucí týmu CIIRC Daniel Seifert. Září 2017 – říjen 2022.

 • AI&Reasoning: Artificial Intelligence and Reasoning. Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000466, spolufinancovaný EU, výzva Excellent Research Teams within the Operational Programme Research, Development, and Education a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědný řešitel: Josef Urban. Od června 2017 do října 2022.

 • R4IRobotics for Industry 4.0. Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000470, spolufinancovaný EU, výzva Excellent Research Teams within the Operational Programme Research, Development, and Education a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědný řešitel: Robert Babuška. Od června 2017 do října 2022.

 • IMPACTIntelligent Machine Perception. Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/ 0000468, spolufinancovaný EU, výzva Excellent Research Teams within the Operational Programme Research, Development, and Education a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědný řešitel: Josef Šivic. Od června 2017 do října 2022.

 • Smart Nest Box: Společný projekt s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU), Fakultou životního prostředí. Nyní placeno interním projektem ČZU. Zodpovědná řešitelka: Markéta Zárybnická. Zodpovědný řešitel na ČVUT Václav Hlaváč. Na ČVUT nyní není formální grant, který by projekt podporoval. Od září 2014, s otevřeným koncem.