DigiCare4CE

Název: Digital transformation of long-term care facilities for older people
Reg. č.: CE0100038
Podpořeno: Evropská unie
Výzva/program: Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027
Doba trvání: 03/2023 – 02/2026
Rozpočet: Celkový rozpočet: 2,18 mil. EUR
Podpora EU: 1 744 mil. EUR
Z toho podpora pro CIIRC ČVUT: 168 tis. EUR
Hlavní řešitel za CIIRC ČVUT doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Koordinátor Deggendorf Institute of Technology (DTT), Německo
Další účastníci: GGZ, Rakousko
ISRAA, Itálie
ASSP ČR, Česko
TUKE, Slovensko
IAT, Slovinsko
NOELGA, Rakousko
EGTC Carpatia, Slovensko
RRDA, Polsko

Anotace

Společnost rychle stárne a péče o seniory se stává výzvou. Digitální řešení nabízejí podporu ošetřovatelskému personálu, ale potenciál digitalizace je stále nedostatečně využíván. Projekt DigiCare4CE podporuje inovativní řešení, která zlepšují kvalitu péče, a rozvíjí nadnárodní strategii digitální transformace pečovatelských zařízení. Partnerství testuje zavádění nových technologií v pilotních akcích a vypracovává akční plány pro jejich širší implementaci.

.