Setkání sesterských kateder kybernetiky z ČR i SR 2018

Úvod

 • Každoroční setkání sesterských kateder kybernetiky, automatizace, umělé inteligence z České i Slovenské republiky (dále Setkání kateder 2018) proběhlo v CIIRC ČVUT od středy 5. září 2018 do pátku 7. září 2018.
 • Setkání kateder 2018 nemělo tištěný sborník.

Místo konání

Setkání se uskutečnilovýjimečně ve velkém městě a v budově, v níž sídlí hostitel. Důvodem je před rokem otevřená nová budova ČVUT CIIRC a v ní umístěný Testbed Průmyslu 4.0.

Program

Podrobný program Setkání kateder 2018 (stav k 2018-09-04 21:30)

Program setkání zaměřujeme na dvě nosná témata, podle nichž vybíráme zvané řečníky.

 1. Řízení kvality na univerzitách. Novým nástrojem pro řízení kvality na univerzitách v Česku jsou Rady pro vnitřní hodnocení zavedené nově od roku 2018. Na Slovensku se podobný systém připravuje.
 2. Digitalizace průmyslu, chcete-li iniciativa Průmysl 4.0. CIIRC ČVUT hraje v této oblasti v Česku důležitou roli. Jednou z aktivit je vytváření Testbedu Průmyslu 4.0.

V programu Setkání 2018 zdůrazňujeme tři základní momenty v komunikaci a spolupráci partnerských kateder.

 1. Výměna vědeckoorganizačních a pedagogických zkušeností s důrazem na výše zmíněná dvě nosná témata.
 2. Seznámení s nejlepšími vědeckými výsledky pracovišť od posledního Setkání kybernetických kateder v Banské Štiavnici v září 2017. Během půldne vědecké části programu zazní vybrané dvacetiminutové přednášky shrnující dosažené vynikající výzkumné výsledky potvrzené nezávisle (např. vynikající publikace, patent, prodej do průmyslu). Bylo by dobré, kdyby o těchto výsledcích přednášeli mladší kolegové , tj. naděje pracovišť. Jelikož posluchači budou mít rozdílnou znalost tématu, měla by mít přednáška širší záběr, ale přesto vědecký charakter.  Přihlášené vynikající výsledky.
 3. Navazování a posilování osobních kontaktů jak mezi mladými nejnadějnějšími akademickými pracovníky navzájem, tak i s vedoucími, tj. zkušenými učiteli a výzkumníky.

Zmíněný koncept setkání kateder předpokládá spolupráci s vedoucími ústavů či kateder. Je žádoucí, aby v delegacích pro setkání byl z každého pracoviště alespoň jeden (a lépe více) mladý akademický pracovník, osobnost důležitá pro bucoucnost pracoviště.

Prezentace přednesené na Setkání kateder 2018

Zvané přednášky

Přednášky o vědeckých výsledcích

Představení pracovišť

Seznam přihlášených a registrovaných účastníků

Seznam účastníků Setkání kateder 2018, kteří se přihlásili přes registrační formulář. Registrovaní jsou jen ti, kteří zaplatili registrační poplatek.

Organizátoři

 • Václav Hlaváč, program, zodpovědnost za organizaci Setkání kateder 2018
 • Michaela Horáková, organizační záležitosti
 • Jana Rentková, finance Setkání kateder 2018, placení vložného
 • Roman Hrubý, Zuzana Kadavá, Vladimír Kubelka, Anna Tahovská

Zodpovídá: Václav Hlaváč