Setkání sesterských kateder kybernetiky z České i Slovenské republiky

Dvě nosná témata Setkání kateder 2018

 1. Řízení kvality na univerzitě;
 2. Průmysl 4.0, digitalizace.

Úvod

 • CIIRC ČVUT je poctěn možností hostit a organizovat tradiční každoroční setkání sesterských kateder kybernetiky, automatizace, umělé inteligence z České i Slovenské republiky (dále Setkání kateder 2018).
 • Termín setkání: od středy 5. září 2018 12:00 do pátku 7. září 2018 14:00.
 • Důležité termíny:
  Do 15. 8. 2018
  – Levnější registrace;
  – Vedoucí kateder/ústavů mají poslat návrh na jednu přednášku do vědecké části programu o vynikajícím prokázaném výzkumném výsledku od Setkání kateder 2017 předneseném nejlépe mladším spoluautorem. Očekává se název, jméno autora s odkazem na její/jeho osobní webovou stránku, abstrakt max. 1000 znaků i s mezerami ve slovenštině nebo češtině odkazující také na nezávislé ověření, že výsledek je vynikající;
  Do 22. 8. 2018 V. Hlaváč zorganizuje výběr článků. Případně se domluví s vedoucími kateder/ústavů, které články nebo jiné výsledky vybereme k prezentaci mezi omezené množství přednášek ve vědecké části Setkání. Zájemci o setkání mohou vidět seznam přihlášených příspěvků a později po výběru seznam vybraných příspěvků.
 • Ze Setkání kateder 2018 se nepřipravuje tištěný sborník. V. Hlaváč doporučuje přednášejícím včetně vedoucích představujících svoje katedry, aby mu po vystoupení poskytli jejich prezentaci ve formátu v .pdf. V. Hlaváč prezentace shromáždí, nahraje je paměťovou tyčku a poskytne je účastníkům na konci Setkání nebo po setkání.

Místo konání

Setkání se uskuteční výjimečně ve velkém městě a v budově, v níž sídlí hostitel. Důvodem je před rokem otevřená nová budova ČVUT CIIRC a v ní umístěný Testbed Průmyslu 4.0.

Program

Podrobný program Setkání kateder 2018 (stav k 2018-09-04 21:30)

 • Středa 5. 9. 2018: Začínáme obědem ve 12:00; 13:00 Zahájení.
  Zvané přednášky k řízení kvality na univerzitách (doc. Milan Ftáčník, FMFI UK Bratislava, dřívější slovenský ministr školství; doc. Petr Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy v Praze a člen RVVI; prof. M. Šebek, místopředseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI); Představení kateder/ústavů; Slavnostní večeře v Respiriu CIIRC;
 • Čtvrtek 6. 9. 2018: Den hlavních výzkumných a pedagogických výsledků; odpoledne (volitelná) procházka Prahou s průvodcem z CIIRC; klavírní koncert a koktejl na Fakultě elektrotechnické v areálu ČVUT Karlovo náměstí;
 • Pátek 7. 9. 2018: Den diskusí a předávání zkušeností; končíme obědem, odjezd účastníků ve 14:00.

Program setkání zaměřujeme na dvě nosná témata, podle nichž vybíráme zvané řečníky.

 1. Řízení kvality na univerzitách. Novým nástrojem pro řízení kvality na univerzitách v Česku jsou Rady pro vnitřní hodnocení zavedené nově od roku 2018. Na Slovensku se podobný systém připravuje.
 2. Digitalizace průmyslu, chcete-li iniciativa Průmysl 4.0. CIIRC ČVUT hraje v této oblasti v Česku důležitou roli. Jednou z aktivit je vytváření Testbedu Průmyslu 4.0.

V programu Setkání 2018 zdůrazňujeme tři základní momenty v komunikaci a spolupráci partnerských kateder.

 1. Výměna vědeckoorganizačních a pedagogických zkušeností s důrazem na výše zmíněná dvě nosná témata.
 2. Seznámení s nejlepšími vědeckými výsledky pracovišť od posledního Setkání kybernetických kateder v Banské Štiavnici v září 2017. Během půldne vědecké části programu zazní vybrané dvacetiminutové přednášky shrnující dosažené vynikající výzkumné výsledky potvrzené nezávisle (např. vynikající publikace, patent, prodej do průmyslu). Bylo by dobré, kdyby o těchto výsledcích přednášeli mladší kolegové , tj. naděje pracovišť. Jelikož posluchači budou mít rozdílnou znalost tématu, měla by mít přednáška širší záběr, ale přesto vědecký charakter. Do 16. 8. 2018 vedoucí přihlásili 8 příspěvků. Od 17. 8. 2018 již další návrhy příspěvků nepřijímáme. Přihlášené vynikající výsledky.
 3. Navazování a posilování osobních kontaktů jak mezi mladými nejnadějnějšími akademickými pracovníky navzájem, tak i s vedoucími, tj. zkušenými učiteli a výzkumníky.

Zmíněný koncept setkání kateder předpokládá spolupráci s vedoucími ústavů či kateder. Je žádoucí, aby v delegacích pro setkání byl z každého pracoviště alespoň jeden (a lépe více) mladý akademický pracovník, osobnost důležitá pro bucoucnost pracoviště.

Ubytování a parkování aut

 • Ubytování si zajistí mimopražští účastníci sami. Organizátoři nabízejí seznam blízkých hotelů (DAP, 400 m; Diplomat 450 m; International 800 m; Silenzio 1400 m; a mnoho dalších v Praze).
 • Je také možnost ubytovat se ve studentských kolejích ČVUT, a to přes komerční web Správy účelových zařízení ČVUT, např. posláním emailu na recepce@suz.cvut.cz.
 • Nejbližší stanice metra Dejvická, má dva východy, použijte východ blíže k centru města. Pěšky odtud do CIIRC ČVUT je 300 m. Nejbližší stanice tramvají č. 8 a č. 18 se jmenuje Lotyšská. Je v ulici Jugoslávských partyzánů 50 m od vchodu do CIIRC ČVUT.
 • Pokud potřebujete zaparkovat auto, potom vám po předběžné domluvě zajistíme místo v robotizovaném zakladači v budově ČVUT CIIRC, a to ve dvou kategoriích podle výšky vozu do 1,5 m a do 1,9 m. Musíte požadavek dát do 29. 8. 2018 sdělit M. Horákové a počítat s platbou 100 Kč na den včetně DPH (upřesňujeme). Pokud potřebujete zaparkovat vyšší auto (typicky mikrobus), je potřebné se s M. Horákovou speciálně domluvit. Takové auto se do zakladače nevejde.

Vložné a registrace

 • Při platbě do 15 .8. 2018 4.200 Kč za osobu včetně DPH; později 4.800 Kč za osobu včetně DPH.
 • Vložné zahrnuje: organizační náklady, tři obědy v menze, slavnostní večeři 5. 9., klavírní koncert a koktejl 6. 9. večer, občerstvení při přestávkách.
 • Vložné se platí bankovním převodem na účet 107-5264540257/0100 (IBAN: CZ4201000001075264540257) u Komerční banky a.s. Použijte variabilní symbol 8401802. Do doplňujího textu k platbě uveďte, prosím, jméno a příjmení účastníka. To nám umožní lépe platbu identifikovat.
 • Pro registraci vyplňte registrační formulář v Google Doc. Vyplňovat může každý, kdo zná odkaz. Prosím buďte při vyplňování pečliví, ať my organizátoři nemáme zmatek navíc. Registrace je platná po zaplacení registračního poplatku. Po zaplacení registračního poplatku dostane registrovaný email s elektronickou kopií daňového dokladu. Originál tohoto dokladu účastník obdrží při fyzické registraci na Setkání.
 • Nabízí se příležitost vyslechnout pouze část programu Setkání zaměřenou na řízení kvality na univerzitě a na novou metodiku 17+. Jelikož je Setkání plně z účastnických poplatků, vytvořili jsme 1. 9. „možnost 500“. Za registraci za 500 Kč mohou navštívit část programu věnovanou kvalitě, a to ve středu 5. 9. od 13:00 do 15:45 se třemi zvanými přednáškami. Můžete také vyslechnout představování kateder od 15:45 do 18:00. Dále se můžete zúčastnit druhé přednášky prof. Michaela Šebka o metodice 17+ a následné diskuse ve čtvrtek 6. 9. od 13:15 do 14:35. Tato registrace zahrnuje i občerstvení mezi přednáškami v tuto dobu. „Možnost 500“ mohou využít i pracovníci a studenti jiných akademických pracovišť.

Seznam přihlášených a registrovaných účastníků

Seznam účastníků Setkání kateder 2018, kteří se přihlásili přes registrační formulář. Registrovaní jsou jen ti, kteří zaplatili registrační poplatek.

Organizátoři

 • Václav Hlaváč, program, zodpovědnost za organizaci Setkání kateder 2018
 • Michaela Horáková, organizační záležitosti
 • Jana Rentková, finance Setkání kateder 2018, placení vložného
 • Roman Hrubý, Zuzana Kadavá, Vladimír Kubelka, Anna Tahovská

Zodpovídá: Václav Hlaváč