CRC: Cyber Resilience Center

Skupina kybernetické odolnosti vznikla jako základ budoucí laboratoře pro testování specifických elektronických IT systémů zaměřených na komunikační technologie a také jako entita zabývající se vývojem výukových programů a pomůcek sloužících pro potřeby technického a ITC vzdělávání na středních a základních školách (2 stupeň). V návaznosti na tento vzdělávací program skupina poskytuje i obchodně technické služby. Ty jsou realizovány jako obchodní nabídky služeb ve zmíněných oblastech. Konkrétně se jedná o testování telekomunikačních systémů, resp. měření a vyhodnocování jejich parametrů (měření sítí 5G NR). Výukové programy jsou realizovány obchodní nabídkou jednorázových školení i opakovaných vzdělávacích běhů. Služby poskytujeme státním i soukromým firmám. Redukovaná část vzdělávacích programů slouží i jako podpora a rozvíjení znalostní báze z oboru ITC se zaměřením na kybernetickou bezpečnost na střeních školách v celé ČR. Je realizována formou přímé spolupráce – přednášky vybraných témat a s vybranými školami, které májí zájem na zvýšení úrovně výuky informačních technologií. Další obsáhlou kapitolu v činnosti skupiny představuje spolupráce se špičkovými firmami v IT a příbuzných oborech. Součástí je i účast na konferencích s výše uvedenou tématikou.

Výzkumná témata:

 

 • TAČR DOPRAVA 2023,CL01000171 Pokročilý systém hodnocení mimořádných událostí a rizik v  tunelech pozemních komunikací. Univerzita Pardubice, SATRA,spol.s r.o.; KYBERTEC, s.r.o.; České vysoké učení technické v Praze
 • Konference EVENT SPACE – Inovační centrum Ústeckého kraje – Ústí nad Labem, 2.11.2023
 • Konference Kam kráčí digitální sítě Olomouc 2023 3. a 4.5. 2023
  telekomunikace (5G) a ITC.
 • Mladá Boleslav SCADA SECURITY KONFERENCE  26.4.2023
  Kritická informační infrastruktura – bezpečnost
 • Konference Digitální transformace 2023 Jihlava   26.4.2023
 • AI, IoT, a Průmysl 4.0. a kyberbezpečnost

Projekty:

 • O2 měření signálu 5G NR Kroměříž a Přerov
 • O2 Olomouc měření signálu 5G NR Olomouc
 • O2 Praha centrum, vnější okruh měření signálu 5GNR

Vedoucí skupiny

Jméno: Vladimír Dáňa

Email: Vladimir.dana@cvut.cz

Vědečtí pracovníci: Vladimír Dáňa, Boris Šimák, Oto Sládek