Historie CIIRC

Nabízíme stručný pohled do minulosti CIIRC ČVUT ve formě seznamu položek, a to v obráceném časovém pořadí. Některé položky seznamu obsahují odkazy na podrobnější webové stránky.

 • 13. – 14. 7. 2018 – Skupina z CIIRC ČVUT vedená Dr. Josefem Urbanem z projektu AI4REASON zvítězila ve dvou divizích Mistrovství světa v automatickém dokazování teorémů konaném v Oxfordu v Anglii. Podrobnosti.
 • 3. 7. 2018 – Obě budovy ČVUT CIIRC byly úspěšně zkolaudovány (kolaudační souhlas s užíváním stavby). Tím je dovršena (tvrdá) stavební část projektu ČVUT CIIRC. (Měkká) vědecká část projektu poběží do roku 2020. Poté následuje desetileté období udržitelnosti, tj. do roku 2030.
 • 4. 6. 2018 – Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček nečekaně odvolal z funkce ředitele CIIRC prof. V. Maříka. Vyvolalo to okamžitě napětí uvnitř CIIRC, ČVUT i vně naší univerzity. Detaily najdete v časovém pořadí na samostatné webové stránce.
 • 29. 5. 2018 – Kolaudační řízení obou budov ČVUT CIIRC, místní šetření, úspěšné s několika málo závadami.
 • 23. 5. 2018 – Slavnostní otevření Centra města budoucnosti v budově ČVUT CIIRC.
 • 11. 4. 2018 – Tým z ČVUT zvítězil v mezinárodní soutěži modelů autonomních aut.
 • 29. 3. 2018 – CIIRC se stává partnerem nově vzniklého institutu PRAIRIE v Paříži.
 • 29. 1. 2018 – Testbed pro Průmysl 4.0 a Národní centrum Průmyslu 4.0 otevřeny veřejnosti.
 • 26. 12. 2017 – Josef Šivic získal dvě významná ocenění v roce 2017.
 • 29. 11. 2017 – Úspěch týmu ČVUT pod vedením Jana Šedivého – z finále The Alexa Prize si odvážejí vynikající druhé místo
 • 20. 9. 2018 – Česko-japonský workshop technologického partnerství.
 • 6. 9. 2017 – CIIRC ČVUT odstartoval se začátkem akademického roku tři významné aktivity.
 • 31. 5. 2017 – Většina zaměstnanců a laboratoří CIIRC již pracuje v nových budovách ČVUT CIIRC v Dejvicích.
 • 11. 5. 2017 – Prof. Vladimír Kučera vyřešil dlouho otevřený problém teorie lineárních systémů – eliminaci vnitřních vazeb
 • 2. 5. 2017 – Slavnostní otevření nové budovy ČVUT CIIRC v dejvickém areálu ČVUT z účasti předsedy vlády ČR a prezidenta republiky.
 • 19. 4. 2017 – Přestěhovali jsme první laboratoře CIIRC do dvou nových budov ČVUT CIIRC v Praze, Dejvicích.
 • 13. 3. 2017 – CIIRC získal významný projekt RICAIP, který pomůže rozvoji Průmyslu 4.0 nejen v ČR.
 • August 25, 2016 -ČVUT navštívili kancléřka Spolkové republiky Německo Angela Merkelová a předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. Oba se za přítomnosti dalších významných hostů zúčastnili diskuse o národní iniciativě Průmysl 4.0. Při příležitosti návštěvy významných hostů byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Německým institutem pro umělou inteligenci (DFKI). Dohodu podepsali ředitel DFKI prof. Wolfgang Wahlster a ředitel CIIRC prof. Vladimír Mařík.
 • 24. 8. 2016 – Vláda ČR na svém zasedání dne 24. srpna 2016 schválila Iniciativu Průmysl 4.0, předloženou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dokument připravoval kolektiv autorů vedený ředitelem CIIRC ČVUT prof. V. Maříkem.
 • 24. 11. 2014 – Slavnostně položen základní kámen budov ČVUT-CIIRC. 
 • 15. 10. 2014 – Podepsána dohoda o realizaci stavby s Hochtief CZ a VCES.
 • 23. 9. 2014 – Předložena formální žádost o schválení investičního záměru ČVUT CIIRC na MŠMT ČR.
 • 22. 9. 2014 – Rozhodnutí MŠMT ČR změněno usnesením vlády České republiky č. 779  – bylo rozhodnuto o financování stavební části projektu ze státního rozpočtu. Tím vláda ČR podtrhla význam  projektu ČVUT-CIIRC z celostátního pohledu. Rozhodnutí vlády výrazně ulehčilo situaci ČVUT při výstavbě objektu, ale ztížilo situaci řešitelskému týmu.
 • 11. 7. 2014 – Dokončen výběr dodavatele stavby budov ČVUT-CIIRC – sdružení firem Hochtief CZ a VCES.25. 6. 2014 – Stavební úřad Prahy 6 vydal stavební povolení pro stavbu dvou budov CIIRC ČVUT v Praze 6, Dejvicích v ulici Jugoslávských partyzánů.
 • 7. 5. 2014 – Náměstkyně ministra MŠMT Petra Bartáková oznamuje, že projekt ČVUT CIIRC získal plné financování v rámci OP VaVpI. Formální schválení o schválení projektové žádosti je z 21. 5. 2014.
 • 6. 1. 2014 – Podána přihláška projektu “ČVUT-CIIRC” do Pražské výzvy Operačního programu VaVpI strukturálních fondů Evropské komise.
 • Srpen 2013 – Vyhlášena Pražská výzva Operačního programu VaVpI.
 • 1. 7. 2013 – Rektor ČVUT prof. V. Havlíček k tomuto datu zřídil CIIRC jako vysokoškolský ústav ČVUT. CIIRC ČVUT začíná růst v provizorních prostorech. 
 • Květen 2013 – Díky přesvědčivosti pilotního projektového námětu CIIRC ČVUT získává ČR souhlas EU s vyhlášením tzv. Pražské výzvy Operačního programu VaVpI.
 • 24. 4. 2013 – Akademický senát ČVUT na návrh rektora rozhodl zřídit nový vysokoškolský ústav Český institut informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC) podle §34 zákona o vysokých školách.
 • 6. 2. 2013 – Náměstek ministra MŠMT Michal Zaorálek žádá EU o umožnění tzv. Pražské výzvy (2,5 miliardy Kč).
 • 24. 11. 2012 – Prezentace projektu CIIRC ČVUT vedení MŠMT ČR jako iniciační podnět pro žádost MŠMT o získání prostředků strukturálních fondů Evropské komise pro Prahu.
 • 2012 – Projekt CIIRC ČVUT byl předložen na různých pracovištích ČVUT k diskusi.
 • 11.6.2010 – Předložen návrh ČVUT na vybudování Českého institutu informatiky a kybernetiky Antonína Svobody v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost financovaného Evropskou komisí. Přislíbeno 300 mil. Kč, ale projekt nerealizován.
 • 2009 – Do rozpočtu MŠMT ČR převedeno 600 mil. Kč pro výstavbu budovy A. Z nich nakonec v prosinci 2009 převedeno na ČVUT 104,5 mil. Kč.
 • 28. 5. 2009 – Další prezentace projektu předsedovi vlády České republiky Mirkovi Topolánkovi.
 • 24. 6. 2008 – Přednesena informace o záměru vybudovat CIIRC ČVUT v Akademickém senátu ČVUT s pozitivní odezvou.
 • 17. 6. 2008 – Předseda vlády České republiky Mirek Topolánek navštívil ČVUT, zde se seznamuje detailněji s projektem CIIRC ČVUT.
  2008-06-17PremierTopolanekNaCVUT1 2008-06-17PremierTopolanekNaCVUT3 2008-06-17PremierTopolanekNaCVUT2
 • 17. 2. 2008 – První jednání prof. Vladimíra Maříka, vedoucího týmu CIIRC a tehdy vedoucího katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT, a ministryně MŠMT ČR Miroslavy Kopicové s předsedou vlády České republiky Mirkem Topolánkem – představení myšlenky CIIRC ČVUT.
  2008NakresBudovCIIRC1Redu 2008NakresBudovCIIRC2Redu 2008NakresBudovCIIRC3Redu