SC: Chytrá města

Cílem výzkumné skupiny je návrh a testování nástrojů umělé inteligence (AI) pro kontinuální dosahování dynamického vyváženého stavu (equilibrium) mezi různými (často protichůdnými) požadavky jednotlivých aktérů (steakholderů) v prostředí komplexních systémů.  Aplikační oblastí jsou chytrá města a regiony ve všech dotčených oblastech (energetika, doprava, bezpečnost, odpadové hospodářství, atd.) včetně městské průmyslové výroby (urban production).

Výzkumná témata:

  • Chytré město / region jako komplexní systém
  • Multiagentní technologie (MAT) pro lepší udržitelnost a odolnost urbánních celků
  • Integrace průmyslu 4.0 do konceptu chytrých měst a regionů (urban production)

 Projekty:  AI4Reasoning, Roboprox

Vedoucí skupiny

Jméno: Miroslav Svítek

Email: miroslav.svitek@cvut.cz

Vědečtí pracovníci: Miroslav Svítek, Sergey Kozhevnikov

Doktoradi: Viktor Beneš