Home Týmy & laboratoře II. INTSYS: Inteligentní systémy

II. INTSYS: Inteligentní systémy

INTSYS se zaměřuje na použití metod umělé inteligence, aby obohatily softwarové systémy a stroje o inteligentní chování. Metody zahrnují: distribuované multiagentní systém; servisně orientovaný přístup k řešení složitých problémů; reprezentace znalostí a ontologie zvládající heterogenitu údajů; strojové učení výpočetní inteligence pro dynamickou optimalizaci; dolování v datech pro získání zajímavých souvislostí; zpracování velkých dat a počítání v cloudu pro zvládání velkých objemů dat a vysoce paralelního paralelního počítání. Dlouhodobým cílem skupiny je vyvíjet nové přístupy ke složitým systém využívající současných trendů v kyberntice, informatice a systémových vědách. Aplikačními oblastmi jsou: chytré továrny, sítě, města, pokročilé systémy vzdělávání, dopravní systémy, dopravní stavby a informatika životního prostředí.

Vedoucí oddělení

Jméno: Vladimír Mařík
Telefon: +(420) 224 354 101
Email: marik(at)cvut.cz

Oddělení INTSYS se dělí do skupin:

  • ISI Inteligentní systémy pro průmysl a chytré distribuční sítě (vede Petr Kadera);
  • ITS Inteligentní systémy v dopravě (vede Pavel Hrubeš);
  • ISC Inteligentní systémy pro konstrukce a provádění dopravních staveb (vede Jan Valentin);
  • BCD Velká data a cloud computing (vede Jan Šedivý);
  • Energetika (vede Ondřej Mamula)
  • Chytrá města