Pro studenty

PhD, DP, BP nebo semestrální práce

Nabízíme studentům velký výběr PhD, DP, BP, a semestrálních prací, na kterých můžou pracovat v průběhu akademického roku. Obvykle se jedná o průmyslové problémy, které řešíme ve spolupráci s pracovníky ČVUT. ČVUT MediaLab ve spolupráci s výzkumným inkubátorem eClub uděluje měsíční stipendia na základě hodinových sazeb. V eClub studentů pomáhají zkušení mentoři na projektech z různých oblastí IT: umělá inteligence, internet věcí, vytváření sítí, Industry 4.0, robotika apod. Zaměřujeme se na praktické problémy a dosážení skutečných výsledků. V eClub research inkubátoru nabízíme sdílený pracovní prostor.

Podporujeme studentské výzkumné projekty

ČVUT MediaLab podporuje projekty studentů českých vysokých škol. Propojíme mentora, obvykle pracovníku ČVUT a jednoho nebo více studentů, aby navrhli zajímavé projekty. Požadujeme, aby tým popsal projekt, potřebné kroky a vybavení včetně požadovaného financování. Vědecká rada ČVUT MediaLab posoudí a rozhodne o financování. Úspěšné týmy obdrží příspěvek.

Podporujeme studentské startupy

ČVUT MediaLab poskytuje iniciální peníze pro vybrané začínající startupy. Podmínkou je aby alespoň jeden ze zakladatelů byl studentem ČVUT v době udělení investice. Každá investice bude poskytnuta na základě smlouvy definující další podmínky.