Ph.D. Studium na CIIRC

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky se stal školícím pracovištěm FEL ČVUT.

Vedoucí školícího pracoviště: doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. – tomas.pajdla@cvut.cz

Kontaktní osoba: ing. Marcela Kvasničková – marcela.kvasnickova@cvut.cz

Doktorské studijní programy:

  • P0613D140022 Informatika
  • P0613D140023 Computer Science
  • P0714D150003 Kybernetika a robotika
  • P0714D150004 Cybernetics and Robotics
  • P0688D060001 Bioinženýrství
  • P0688D060002 Bioengineering