Skupina Robotické vnímání (ROP) se zabývá strojovým vnímáním, především počítačovým viděním, taktilním vnímáním pro robotickou manipulaci a v menší míře z dalších senzorických modalit. V počítačovém vidění se věnujeme segmentaci založené na grafových optimalizačních metodách, analýze videosekvencí, detekci objektů v obrazech i videu. Další oblastí zájmu jsou aplikace v kontextu konceptu Průmysl 4.0, a to především při kontrole kvality metodami počítačového vidění.

V aplikacích týkajících se automobilů a automobilové dopravy, se zajímáme pohledem na jedoucí automobily i na pohledy z jedoucího automobilu. Vnímání z jedoucího automobilu a interpretaci dat z různých senzorů se věnuje projekt autonomně řízeného auta UP-Drive.  V robotických aplikacích nás zajímá přehled o situaci kolem autonomního mobilního robotu (projekt TRADR). Také se věnujeme dvojruké robotické manipulaci s měkkými materiály jako např. kusy oblečení (projekt CloPeMa skončený v 2015, návazný výzkum v projektech RadioRoSo a CAK).

Vedoucí skupiny

Jméno: Václav Hlaváč
Telefon: +(420) 224 357 465
Email: vaclav.hlavac(at)cvut.cz

Skupina ROP navazuje na dvacetiletou zkušenost neformálního Centra strojového vnímání (CMP) budovaného od roku 1996 do roku 2013 jen na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL). Od založení CIIRC v roce 2013 je CMP rozkročeno mezi dvěma součástmi ČVUT, FEL a CIIRC. Část CMP působí na katedře kybernetiky FEL a dvě části, skupiny ROP a AAG (vede Tomáš Pajdla) v oddělení robotiky a strojového vnímání CIIRC.