PE: Energetika

Skupina PE se zabývá modelováním a simulací energetických systémů z pohledu adektvátních výrobních kapacit jak pro výrobu emerfie, tak pro poskytpování doplňkových služeb. Podílí se na vývoji koncepcí pro PPS, PDS, státní správu v oblasti agregace flexibility, poskytování PpS, Smart metering, řízení zátěže (vč. nahrazení HDO) atd. Spolupracuje na koncepčních a pilotních projektech pro MPO, ERU, TSO, DSO v ČR a SR.

V úzké spolupráci s Optimization Group vyvíjí koncept hybridní elektrárny, kombinující BSAE a aeroderivační plynové turbíny, poskytující SVR vysoké kvality a spolehlivosti. Robustní optimalizační metody jsou ověřeny pomocí digitálního dvojčete elektrárny a následně transformovány do heuristických řídicích algoritmů.

Výzkumná témata:

  • modelování elektroenergetických soustav
  • hodnocení zdrojové přiměřenosti
  • chytré měření
  • DataHub
  • agregace flexibility
  • baseline
  • poskytování podpůrných služeb
  • hybridní zdroj podpůrných služeb

Projekty: Magma, Adsend, SecureFlex, MAF-RI, DFLEX, SM4RT, NCK-KUI, DeCoDiS, Energy nest

Vedoucí skupiny

Jméno: Ondřej Mamula

Email: ondrej.mamula@cvut.cz

 

Vědečtí pracovníci: David Hrycej, Martin Vajsar, Tomáš Vlk