Home Teams & Labs IV. RMP: Robotika a strojové vnímání

IV. RMP: Robotika a strojové vnímání

Sjednocujícím tématem v oddělení RMP jsou autonomní roboty (systémy), které jsou schopny pozorovat svůj svět, vnímat ho, rozumět podstatným objektům v něm, použít toto porozumění při přemýšlení, rozhodování a plánování akcí pro splnění určitého úkolu, většinou zadaného zvenku. Na straně vnímání se věnujeme především počítačovému vidění a taktilnímu vnímání. Studujeme mobilní roboty, týmy mobilních robotů, spolupráci mezi roboty a lidmi. Věnujeme se rozhodování, plánování a využití metod algebry/geometrie. Ve výzkumu se také zabýváme chemickými, biologickými, radiačními a jadernými (CBRN) analýzami, což otevírá cestu pro robotické a jiné aplikace, např. pro využití robotů v přípravě radiofarmak, bezpečnostní a obranné oblasti.

Vedoucí oddělení

Jméno: Václav Hlaváč
Telefon: +(420) 603 149 689
Email: vaclav.hlavac(at)cvut.cz

Oddělení RMP se dělí do skupin daných následujícími tématy, která jsou použitelná i mimo robotiku:

Oddělení RMP má k dispozici laboratorní a výpočetní zázemí v budově ČVUT CIIRC v Praze 6, Dejvicích.

AKTUALITY