Seznam členů CMP z CIIRC

Členové skupin RMP/AAG a RMP/ROP se stávají členy CMP automaticky. V seznamu nyní uvádíme zaměstnance a Ph.D. studenty. Další studenti spolupracující se členy CIIRC ze seznamu jsou také členy CMP. Jsou jimi studenti podílející se na výzkumných a vývojových aktivitách směřujícím k bakalářské či diplomové práci nebo jako studentští výzkumní asistenti.

Připravujeme nástroje pro automatické generování seznamu členů CMP z CIIRC. Prozadím seznam vytváři ručně Václav Hlaváč.

Center for Machine Perception members from CIIRC
State as Jan 1, 2018

No. Surname Given name Group
1 Albl Čeněk AAG
2 Cimpoi Mircea AAG
3 Cvrček Vojtěch ROP
4 Hlaváč Václav ROP
5 Holešovský Ondřej ROP
6 Krsek Pavel ROP
7 Kubelka Vladimír ROP
8 Magerand Ludovic AAG
9 Matoušek Martin ROP
10 Navara Mirko ROP
11 Pajdla Tomáš ROP
12 Pecka Martin ROP
13 Petrík Vladimír ROP
14 Sedlář Jiří AAG
15 Seifert Daniel ROP
16 Sejkot Roman ROP
17 Smutný Vladimír ROP
18 Stria Jan ROP
19 Šejnová Gabriela ROP
20 Šivic Josef AAG
21 Škoviera Radoslav ROP
22 Škovierová Júlia ROP
23 Štěpánová Karla ROP
24 Tesař Michael ROP
25 Uller Miroslav ROP
26 Vavrečka Michal ROP
27 Wagner Libor ROP
28 Žufníčková Petra ROP