ITS: Inteligentní systémy v dopravě

Laboratoř Automotive R&D 4.0 působí jako společné pracoviště ČVUT a Technického vývoje společnosti ŠKODA AUTO a.s. Laboratoř je zaměřena na výzkum a předvývoj systémů a funkcí pro automotive, využívány jsou zejména pokročilé vozidlové simulátory. Působení ČVUT a společnosti ŠKODA AUTO a.s. na společné půdě má také za cíl rozvíjet spolupráci i s dalšími odděleními a vysokoškolskými fakultami.

V týmu na projektech trvale pracuje dále 10 pracovníků (5 kmenově na CIIRC, ostatní kmenově na FD), z toho 7 doktorandů.

Výzkumná témata:

  • Tvorba automobilových konceptů, testování a posuzování HMI
  • Tvorba interaktivních vozidlových simulátorů
  • Simulátorové zkoušky
  • Tvorba metodik pro optimalizaci asistenčních systémů

Projekty:

Z důvodu komerčního, vývojového rázu projektů není možné prezentovat konkrétnější názvy a výstupy.

Laboratoř provádí v rámci komerčních projektů pro ŠKODA AUTO a.s. množství práce týkající se tvorby konceptů, testování a posuzování HMI, uživatelského rozhraní, interiérového designu a řadu dalších výzkumných témat. Výstupem projektů bylo například posuzování uživatelské akceptace inovativních prvků potenciálně použitelných v nových vozidlech, či kvality ovládání různých prvků HMI pomocí testování ve vozidlovém simulátoru. Součástí prací pro Škoda Auto jsou i návrhy zcela nových prvků uživatelských rozhraní vozidlových systémů (celý cyklus od návrhu, realizace prototypu až po zkoušky s uživateli v simulátoru), či jejich vhodné podoby pro nová vozidla. Další výzkumnou oblastí je rozvoj funkcionalit a zvyšování kvality interaktivních vozidlových simulátorů, a to nejen v rámci rozvoje naší laboratoře, ale i jako transfer technologií pro vývoj Škoda Auto a.s.

Vedoucí týmu:

Jméno: Petr Bouchner
Email: petr.bouchner@cvut.cz

Vědečtí pracovníci: Petr Bouchner,  Jan Novotný, Jaroslav Machan, Stanislav Novotný, Josef Mík, David Lehet, Alina Mashko, Ondřej Paprčka, Přemysl Toman.

Doktorandi: David Lehet, Jan Novotný, Ondřej Paprčka, Přemysl Toman.